Wat doet het TIP

Permanentie

Het TIP is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Je kunt bij ons terecht voor vragen rond identiteit, familiale problemen, werkgerelateerde aspecten, schoolcontext, transgenderzorg, discriminatiemeldingen en nog veel meer. Wij bieden een luisterend oor, een warm onthaal en relevante, wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. Wij zijn tevens een erkend meldpunt voor discriminatie o.b.v. geslacht, geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit.

Het TIP is open elke dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag tussen 9u-16u, met uitzondering van de wettelijke feestdagen en sluitingsdagen. We zijn bereikbaar op het gratis nummer 0800 96 316 of per mail op contact@transgenderinfo.be. Je kunt ons ook een bericht sturen via dit formulier. Per telefoon of mail kan tevens een persoonlijke afspraak gemaakt worden indien daar behoefte aan is.

Onderzoek

Lopend onderzoek waar het TIP bij betrokken is:

  • Onderzoek naar de levenskwaliteit bij transgender jongeren (12-24j): i.o.v.  Gelijke Kansen Vlaanderen voert het TIP i.s.m. het kinder- en jongerengenderteam (UZGent) een onderzoek uit naar de leefsituatie en noden van transgender jongeren en hun ouders. Hierbij worden zowel heel wat bestaande data ontsloten voor deze leeftijdsgroep en wordt er tevens via diepte-interviews met jongeren en met ouders in kaart gebracht welke noden zij ervaren.

Lopende toolsontwikkeling waarbij het TIP betrokken is:

  • Het TIP ontwikkelt i.s.m. Cavaria en het VLESP een suicidepreventieproject, enerzijds gericht op transpersonen, en anderzijds gericht op ouders met een gendervariant kind.

Afgelopen onderzoek waarbij het TIP betrokken was:

  • Elke relatie telt: onderzoek naar intieme partnerrelaties, i.s.m. UGent (prof. dr. Alexis Dewaele, prof. dr. Mieke Van houtte en prof. dr. Ann Buysse). Het TIP hielp om deze vragenlijst inclusief te maken voor transpersonen. De inzichten zullen ons helpen om te kunnen detecteren tegen welke uitdagingen koppels botsen en welke factoren daar een rol in spelen.
  • Onderzoek naar de leefsituatie van transgender personen in België (2017): i.o.v. het Instituut voor de Gelijkheid tussen vrouwen en mannen onderzocht het TIP de actuele uitdagingen, leefsituaties en discriminaties van transpersonen in België. Dit onderzoek is een follow-up onderzoek t.a.v. het onderzoek van 10 jaar geleden (PDF), en wil nagaan in welke mate er 10 jaar later andere ervaringen worden opgetekend. Het onderzoek wordt gepresenteerd op een studiedag in 2018 (nog te bepalen).
  • Behoefteanalyse naar de noden en wensen van transpersonen ten aanzien van stad Gent (2017) i.ov. de stad Gent. Dit onderzoek informeerde de stad Gent op welke verschillende beleidsdomeinen zij ondersteunende acties voor transpersonen in hun beleid kan integreren. Naar aanleiding van het onderzoek bracht stad Gent de brochure ‘Hij/Zij voorbij’ uit.
  • Seksuele gezondheid onder transgendersekswerkers (2017): i.s.m. Ghapro vzw onderzocht het TIP welke gezondheidsrisico’s transgendersekswerkers in het Antwerpse Schipperskwartier lopen, en welke noden zij hebben.
  • Onderzoek naar risicofactoren en beschermende factoren voor zelfmoordgedachten en -pogingen bij Vlaamse holebi’s en transgenderpersonen (2016), i.s.m. met het Vlaams Expertisecentrum suïcidepreventie, prof. dr. Gwendolyn Portzky en Eva Dumon, en studenten Jana Missiaen en  Heiderike Seynaeve (zij wonnen de scriptieprijs  DiverGent 2016 van de Stad Gent voor hun scriptie). Dit onderzoek leidde o.a. tot de beslissing van de Vlaamse Overheid tot het opzetten van een suïcidepreventieproject specifiek gericht op holebi’s en transgenderpersonen.
  • Onderzoek naar het welzijn van kinderen wanneer een ouder in transitie gaat, en het effect op de relatie, i.s.m. prof Dimitri Mortelmans en dr. Myrte Dierkx (UAntwerpen). Dit onderzoek voedde voor een groot deel het project partnerzorg

Tools die we ontwikkelden i.s.m. verschillende overheden en die voortvloeien uit onderzoeksbevindingen:

Consultancy

Organisaties en instanties kunnen bij het Infopunt terecht voor consultancy, educatie of onderzoek. Contacteer ons gerust voor meer informatie.