Wie is het TIP

Het TIP werd gestart als pilootproject door endocrinoloog professor dr. Guy T’Sjoen en psycholoog-socioloog dr. Joz Motmans, om tegemoet te komen aan de nood aan een centrale en neutrale plek in Vlaanderen waar iedereen terecht kan met vragen, en waar je een wetenschappelijk onderbouwd en correct antwoord krijgt. Het succes van het TIP toonde zich al gauw in de vele telefoons, mails en bezoekjes. Door een toename in het subsidiebudget wordt het vanaf oktober 2015 mogelijk een tweede medewerkster in dienst te nemen, socioloog-seksuoloog Melanie Verbeke. Samen met Joz zorgt Melanie voor de permanentie op het TIP, en beantwoordt zij graag al jouw vragen. Vanaf 1 oktober 2015 zal het TIP te bereiken zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, en dit telkens tussen 9-16u.

De geschiedenis van onze werking

Het Transgender Infopunt werd initieel opgestart als innovatief project dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, en dit voor de periode van 1 september 2012 tot 31 augustus 2013. De lancering van het Infopunt vond plaats op 15 maart 2013.

Vanaf 1 september 2013 werd het Transgender Infopunt verlengd voor een tweede werkingsjaar, en dit opnieuw in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.

Voor de periode 1 september 2014 – 31 augustus 2015 werd het TIP een derde maal verlengd door middel van projectsubsidies van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen. Voor de periode 1 september 2015 – 31 augustus 2015, ontvingen wij voor de vierde maal een projectsubsidie van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen. Ditmaal ging het budget tevens omhoog, wat ons de kans gaf om een bijkomende medewerker aan te werven, en per oktober 2015 de openingsuren te verdubbelen.

Dankzij een kleine projectsubsidie van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, werd in 2014 gewerkt aan het bevorderen van transgenderzorg  in Vlaanderen door het ontwikkelen van een zorgpad. Dit zorgpad heeft als doel om de kennis over transgenderzorg en de doorverwijsmogelijkheden in Vlaanderen te bevorderen. Het transgender zorgpad biedt aan de verschillende soorten zorgverstrekkers alsook aan de cliënten of gebruikers een overzicht van de verschillende mogelijke aspecten van transgender zorg. De informatie op het zorgpad en het aanbod op de zorgkaart laat toe dat een hulpverlener of transgender persoon goed geïnformeerd het persoonlijke traject kan uitstippelen naar de persoonlijke behoefte en wensen.

Een kleine projectsubsidie van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen zorgde er in 2013-2014 voor dat een groot deel van de website ook in het Frans beschikbaar werd. De Franse site is echter niet gekoppeld aan onze dienstverlening. Het instituut financiert het TIP vanaf 2015 voor een jaarlijkse update van de Franstalige website.

In 2015-2016 kende de minister van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een projectsubsidie toe om de opvang van partners van transgender personen te bevorderen. Hiertoe startte het TIP met de partnerwerking.