Wie is het TIP

Het Transgender Infopunt (TIP) werd opgestart als pilootproject door endocrinoloog prof. dr. Guy T’Sjoen en psycholoog-socioloog prof. dr. Joz Motmans, om tegemoet te komen aan de nood aan een centrale en neutrale plek in Vlaanderen waar iedereen terecht kan met vragen, en waar u een wetenschappelijk onderbouwd en correct antwoord krijgt. Het succes van het TIP toonde zich al gauw in de vele telefoons, mails en bezoekjes.

Joz nam de permanentie en de dagdagelijkse organisatie van het TIP voor zijn rekening. Door een toename in het subsidiebudget werd het vanaf oktober 2015 mogelijk een tweede medewerkster in dienst te nemen, met name socioloog-seksuoloog Melanie Verbeke. Samen met Joz, zorgt Melanie voor de permanentie op het TIP, en beantwoordt zij graag al jouw vragen. Melanie is tevens de aanspreekpersoon voor het partnerproject.