Schrijftips

Correct schrijven over het thema ‘transgender’ is niet eenvoudig, gezien de enorme verschillen binnen deze groep van gendervariante personen. We geven hier graag enkele vuistregels mee:

  • Vermijd woorden als ‘verkleden’ en ‘ombouwen’. Bij verkleden denken we aan carnaval, bij ombouwen aan het tunen van een wagen. Alternatieven zijn ‘omkleden’ en ‘een transitie ondergaan’.
  • Iemands geslacht handelt over de fysieke sekse. Met genderidentiteit bedoelen we het identiteitsgevoel. Die kan mannelijk zijn, vrouwelijk of anders.
  • Verwar genderidentiteit ook niet met seks. Transgender personen worstelen met de beleving van hun genderidentiteit, niet met hun seksualiteit.
  • Iemand zonder expliciete toestemming aan het publiek voorstellen als transgender is totaal onaanvaardbaar.
  • Niet elke man die vrouwenkleren draagt of elke vrouw die zich in mannenkleren kleedt, is een travestiet. Wees voorzichtig met het toeschrijven van beweegredenen waarom mensen iets doen. Het is vaak ook niet zo eenduidig of makkelijk te verklaren.
  • Wanneer je een transgender persoon interviewt, vraag dan hoe hij/zij/die wenst aangesproken te worden en met welke voornaam. Verwijs niet automatisch naar de geboortenaam en het eerdere geslacht. Respecteer daarin de voorkeur van de geïnterviewde.
  • De persoon over wie je rapporteert, heeft een specifiek levensverhaal. Dit verhaal is hoogst persoonlijk en niet representatief en je hoeft dat dan ook niet zo voor te stellen.
  • Transgender personen willen soms hun verhaal doen in de veronderstelling dat ze zo anderen kunnen helpen. Tegelijkertijd willen ze zelf liefst opgaan in de massa en niet blijvend herkend worden als “die transseksueel”. Gefilmd of gefotografeerd worden zou hen lang kunnen achtervolgen, dus aanvaard dat niet iedereen dat wil.
  • De technische (medische) aspecten van de transitie zijn interessant, maar vertellen allerminst het volledige verhaal. Een transitie is ook (en vooral) een sociale wissel. Belicht bijvoorbeeld ook hoe dit door de persoon zelf en de omgeving wordt verwerkt.
  • Tracht vooral de mens achter het verhaal te zien en ook te tonen. Alleen zo kan je het verhaal weergeven van een persoon die zich gewoon goed in zijn of haar vel wil voelen.

Bron: Voorbij het cliché: transgender, De Journalist (februari 2011).
Update januari 2018.