In één keer een nieuw ID met voornaam en geslachtsregistratie

18/01/2018

De huidige procedures voor wijziging van de voornaam en geslachtsregistratie kennen elk een eigen verloop, bevoegde dienst en timing. Dit zorgt in veel gevallen voor situaties waarin een aanvrager in twee tijden een vernieuwd paspoort moet aanvragen, waarbij de ene keer de voornaam wordt aangepast, en de volgende keer de geslachtsregistratie, of omgekeerd. Naast het gegeven dat men zo twee keer de kost van het aanmaken van de identiteitskaart dient te betalen, is de administratieve rompslomp navenant. Dankzij een vindingrijke transvrouw werd ons een schema aangereikt, dat leidt tot een gelijktijdige aanpassing van de identiteitskaart. Wij delen het graag verder.

Dit schema gaat er van uit dat je zowel je voornaam als je geslachtsregistratie wilt aanpassen. Is dat niet het geval, dan verwijzen we je graag door naar de pagina’s voor voornaamswijziging en voor wijziging geslachtsregistratie. Indien je huidige woonplaats niet hetzelfde is als je geboorteplaats -let dan even goed op de vetgedrukte informatie.

Als eerste stap doe je de aanvraag voor de voornaamswijziging. Zie hier hoe dat moet.

Zodra je de goedkeuring van de minister van Justitie hebt ontvangen, stap je naar de burgerlijke stand van je woonplaats om de eerste verklaring af te leggen van je wens tot verandering van geslachtsregistratie. Tussen de eerste en tweede verklaring zit een wettelijke wachttermijn van minstens 3 en maximum 6 maanden.

In deze tussentijd zal je een oproep krijgen van het bevoegde registratiekantoor om je vergunning voor voornaamswijziging te komen betalen en dus te ontvangen. Met deze vergunning moet je aan de burgerlijke stand van je geboorteplaats overhandigen om je voornaam officieel te laten inschrijven in je geboorteakte. Deze vergunning is na het betalen en ontvangen slechts 60 dagen geldig, zorg er dus voor dat je de vergunning niet betaalt & afhaalt vlak na je eerste verklaring voor de wijziging van de geslachtsregistratie, want dan zal zij niet meer gelden tegen dat je de tweede verklaring gaat afleggen. Er is echter geen wettelijke termijn voor hoe lang je mag wachten om de vergunning te gaan afhalen bij het registratiekantoor, dus daar heb je wat speelruimte. Zorg echter wel dat je deze vergunning hebt vooraleer er 6 maanden na je eerste verklaring voor wijziging geslachtsregistratie zijn verlopen, want anders is deze eerste verklaring niet meer geldig..

Zodra de drie maanden na de eerste verklaring om zijn, kan je voor de tweede verklaring voor wijziging van de geslachtsregistratie naar de burgerlijke stand van je woonplaats, en neem je ook de vergunning voor voornaamswijziging mee.* Op deze manier kan de ambtenaar beide wijzigingen in één keer doorvoeren in je geboorteakte.

*Indien je woonplaats niet je geboorteplaats is, zal je dus wel ook naar je geboorteplaats moeten. Je kan de burgerlijke stand van je woonplaats dan hierover best informeren.