genderexpressie

Genderexpressie verwijst naar de manier waarop je je genderbeleving naar buiten brengt: welke rollen neem je op in het dagelijkse leven? Welke kleren draag je? Hoe gedraag je je tegenover anderen? Genderexpressie is wat de buitenwereld van jou te zien krijgt, in tegenstelling tot genderidentiteit die onzichtbaar is en zich innerlijk afspeelt.

Genderexpressie omvat dus alles wat we communiceren naar anderen: kleren, haarstijl, lichaamstaal, manieren, spraak, gedrag … De meeste mensen hebben een vleugje van mannelijke én vrouwelijke kenmerken in hun genderexpressie vervat, en deze expressie kan ook verschillend zijn naargelang de sociale context. Gender is dus geconstrueerd en veranderlijk gedurende tijd en context.

Op het vlak van genderexpressie leren we als kind al vlug wat mag of niet mag, wat passend is voor een jongetje en wat thuishoort bij een meisje. Elke maatschappij heeft bepaalde regels over hoe jongens en meisjes moeten zijn. Deze zogenaamde gendernormen gelden voor iedereen. We verwachten dat jongetjes zich jongensachtig en meisjes zich meisjesachtig voelen én gedragen.

Jongetjes die te meisjesachtig, of meisjes die te jongensachtig zijn, krijgen vaak te maken met opmerkingen van vrienden, leerkrachten of ouders. Deze jongeren wijken af van onze gendernormen of genderstereotypen. En gedrag dat afwijkt, wordt vaak nog steeds jammer genoeg bestraft. Dit noemt men wel eens genderisme: discriminatie op basis van gendernormen.