trans man/vrouw

Transgender personen voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in de gender- en geslachtsrol die past bij het geslacht en de gender die hen bij de geboorte werden toegewezen. Het woord ‘transseksueel’ is de laatste jaren minder en minder in gebruik geraakt. De term werd vaak gebruikt om een onderscheid te maken met travestie of gender non-binaire personen. We kunnen stellen dat het nadeel van het woord ‘transseksualiteit’ berust op het feit dat het gemakkelijk verward wordt met seksualiteit. Transseksualiteit heeft echter niets met seksualiteit te maken. Bij transseksualiteit, of transgender-zijn gaat het om het aanvoelen van een genderidentiteit die mannelijk of vrouwelijk is, en niet klopt met het toegekende geboortegeslacht.

Vandaag de dag gebruiken we liever de afkorting trans, zoals in trans man (iemand die bij de geboorte het vrouwelijk geslacht kreeg toegewezen maar zich eerder een man voelt) en trans vrouw (omgekeerd).

Beleving ≠ operaties

Trans man of trans vrouw zijn geen synoniem voor ‘geslachtsbevestigende behandeling’ of operaties. Sommige trans personen kiezen inderdaad om het lichaam in overeenstemming te brengen met hoe ze zich van binnen voelen en zich sociaal gezien uiten, maar er zijn ook redenen waarom zij géén of slechts beperkte medische hulp zoeken of wensen. Er zijn tevens een hoop trans personen die zich sociaal zelfs niet durven of kunnen uiten (Motmans, 2009).

Hoe vaak komt trans-zijn voor?

Precieze aantallen geven van het aantal trans vrouwen en trans mannen is onmogelijk. Niet alleen omdat de groep zo divers is, en niet altijd duidelijk is wie geteld zou moeten worden, maar ook omdat niet alle trans personen medische en/of juridische stappen zetten waardoor ze geregistreerd worden. Trans personen zijn in die zin dan ook een ‘verborgen’ groep in onze maatschappij. De Cuypere & Olyslager (2009) berekenden hoe groot het deel is van de bevolking in Vlaanderen dat in hun leven te maken krijgt met een gendervraagstuk. Deze cijfers liggen op 1 per 2.000 à 1.000 voor trans vrouwen en 1 per 4.000 à 2.000 voor trans mannen. Deze cijfers verschillen sterk per regio. Lees hier meer over cijfers.