gezin

Het delen van de gendervariante gevoelens is niet enkel een hele stap voor de persoon in kwestie, maar heeft ook een impact op de personen uit de omgeving. Hierbij denken we in de eerste plaats aan diegene die emotioneel het meest betrokken zijn, zoals ouders, broers en zussen, (ex-) partners, kinderen, vrienden, enz.

Een eventueel daaropvolgende gendertransitie is dus nooit een louter individueel proces, maar ook een sociaal proces. De steun van betekenisvolle personen blijkt een positieve invloed te hebben op het welzijn van transgender personen. Een waardevolle liefdesrelatie of een goed contact met eventuele kinderen worden als beschermende factoren beschouwd bij volwassen transgender personen. Indien er reeds kinderen aanwezig zijn, is een gepast inlichten met correcte informatie erg belangrijk. Maar hoe pak je dat aan?

Voor personen met een kinderwens is het belangrijk om stil te staan bij de invloed van bepaalde medische behandelingen op de vruchtbaarheid, en tijdig geïnformeerd te zijn over de medische mogelijkheden.

Als ouder van een transgender kind, jongere of volwassene zit je hoogstwaarschijnlijk ook met enkele vragen. Ouders van volwassen kinderen kunnen in de rubriek zorg heel wat terugvinden over de psychologische en medische begeleiding die mogelijk is. Ouders van jonge kinderen kunnen terecht in de rubriek ‘kinderen/jongeren‘ en voor meer informatie over hoe te reageren, verwijzen we graag door naar de rubriek ook onder ‘hoe reageren als ouder?’.