gezin

Je outen als transgender is niet enkel een hele stap voor de persoon in kwestie zelf, maar heeft ook een impact op de personen uit de omgeving. We denken in de eerste plaats aan diegenen die emotioneel het meest betrokken zijn, zoals ouders, broers en zussen, eventuele partner of kinderen, vrienden, enz.

Voor vele (volwassen) transgender personen leidt een outing tot het verlies van de partnerrelatie, wat tevens kan leiden tot het verlies van hun thuis en/of het verlies van contact met bepaalde familieleden.

Indien er reeds kind(eren) aanwezig zijn, is een gepast inlichten van deze kinderen erg belangrijk, maar hoe pak je dat aan?

Voor  personen met nog een kinderwens is het belangrijk om stil te staan bij de invloed van bepaalde medische beslissingen, en tijdig geïnformeerd te zijn over de medische mogelijkheden.