ouders

Als ouder van een transgender kind, jongere of volwassenen zit je mogelijks met heel wat vragen en bezorgdheden. Vragen zoals: ‘hoe kan dat nu?’, ‘deed ik iets mis?’, en gevoelens van schaamte komen helaas maar al te vaak voor. Maar ouders zijn vaak bovenal gewoon erg bezorgd, vragen zich af of hun kind wel gelukkig kan zijn/worden, en of het medisch allemaal wel goed komt.

Ouders van volwassen kinderen kunnen in de rubriek zorg heel wat terugvinden over de psychologische en medische begeleiding die mogelijk is. Ouders van jonge kinderen kunnen terecht in de rubriek ‘kinderen/jongeren‘ en voor meer informatie over hoe te reageren, verwijzen we graag door naar de rubriek ook onder ‘hoe reageren als ouder?’.

Ouders die graag met andere ouders willen praten of hen ontmoeten, kunnen contact opnemen met Berdache België, de groep voor ouders van transgender personen. Samen met Berdache werkten wij een buddy-project uit, waarbij je als ouder gekoppeld kan worden aan een andere ouder. In onderling overleg kan dan beslist worden over de frequentie, communicatiekanaal, duur,… van het contact. Daarnaast organiseren ze ook groepsbijeenkomsten. Alle contactinformatie vind je hier terug.