algemene gezondheid

Uit Belgisch onderzoek blijkt dat 25% van de transgender personen (hier in de breedst mogelijke zin) elk soort contact met de gezondheidszorg mijdt omdat ze transgender zijn. Het betreft hier dus enkel niet-transspecifieke zorg, zoals bv. naar een huisarts of tandarts gaan, een gynaecoloog of kinesist… Deze angst blijkt ook gegrond, want maar liefst 70% rapporteerde daadwerkelijk problemen te ervaren in de algemene gezondheidszorg (Motmans, 2009).

Uit een recent Vlaams onderzoek onder transgender personen die een medische behandeling achter de rug hebben blijkt dat -hoewel de tevredenheidsgraad over de hormonale therapie en chirurgische ingrepen erg hoog lag- transgenders hun eigen gezondheid als slechter evalueren in vergelijking met cisgenders: slechts 37% van de transgenders beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) goed, versus 88% van de cisgenders (Motmans, Meier & T’Sjoen, 2011).

Cardiovasculaire ziekten

Het is goed gekend dat geslachtshormonen verschillende cardiovasculaire risicofactoren beïnvloeden, zoals lichaamssamenstelling, lipiden, bloeddruk, glucosemetabolisme, endotheliale functie, hemostase en risico op trombose. Globaal gezien wordt aangenomen dat er geen verhoogd risico is op cardiovasculaire eindpunten onder de huidig voorgeschreven hormonale behandeling, zowel bij transvrouwen als bij transmannen (Gooren et al., 2014). Voor meer informatie, klik hier.

Diabetes

De effecten van hormonale behandeling op het glucosemetabolisme, het risico op ontwikkeling van diabetes en het effect op de diabetesregeling is tot op vandaag nog niet zo goed gekend. Lees hier wat verschillende onderzoeken (voorlopig) hebben aangetoond.

Botgezondheid en osteoporose

Geslachtshormonen spelen een belangrijke rol in de regulering van botvorming en behoud van botmassa. Voor transvrouwen tonen recente studies aan dat de botmassa doorgaans gehandhaafd blijft of toeneemt tijdens de hormonale behandeling  (Van Caenegem et al., 2015). Voor transmannen wordt geen verandering ofwel een toename van botdensiteit vastgesteld tijdens hormonale therapie (Van Caenegem et al., 2015b, Meriggiola et al., 2008; Mueller et al., 2010). Hier vind je meer informatie.

Kanker

We weten uit de medische literatuur dat er geen verhoogd risico is bij transpersonen met hormonale behandeling om meer kanker te ontwikkelen dan een controlegroep. Deze studies zijn eerder klein en moeten uiteraard met voorzichtigheid worden benaderd. Lees hier wat reeds gekend is over borst-, prostaat-, teelbal- cervix, endometrium en ovariumkanker in transpersonen.

Bronnen

  • Gooren, L., Wierckx, K. & Giltay, E. (2014). Cardiovascular disease in transsexual persons treated with cross-sex hormones: reversal of the traditional sex difference in cardiovascular disease pattern. Eur J Endocrinol. 170(6), pp. 809-819.
  • Meriggiola, M., Armillotta, F., Costantino, A., Altieri, P., Saad, F., Kalhorn, T., Perrone, A., Ghi, T. & Pelusi, C. (2008). Effects of testosterone undecanoate administered alone or in combination with letrozole or dutasteride in female to male transsexuals. J Sex Med 5(1), pp. 2442–2453.
  • Motmans, J. (2009). Leven als transgender in België. De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
  • Motmans, J., Meier, P., & T’Sjoen, G. (2011). De levenskwaliteit van transgenders in Vlaanderen. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid.
  • Mueller, A., Haeberle, L., Zollver, H., Claassen, T., Kronawitter, D., Oppelt, P.,Cupisti, S., Beckmann, M. &  Dittrich, R. (2010). Effects of intramuscular testosterone undecanoate on body composition and bone mineral density in female-to-male transsexuals. J Sex Med   7(1), pp. 3190–3198.
  • Van Caenegem, E., Wierckx, K., Taes, Y., Schreiner, T., Vandewalle, S., Toye, K., Lapauw, B., Kaufman, J. & T’Sjoen, G. (2015) Body composition, bone turnover, and bone mass in trans men during testosterone treatment: 1-year follow-up data from a prospective case-controlled study (ENIGI). Eur J Endocrinol. 172(2), pp. 163-171.
  • Van Caenegem, E. & TʼSjoen, G. (2015) Bone in trans persons. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes: 22(6), pp. 459-466.