algemene gezondheid

Uit Belgisch onderzoek blijkt dat 25% van de transgender personen (hier in de breedst mogelijke zin) elk soort contact met de gezondheidszorg mijdt omdat ze transgender zijn. Het betreft hier dus enkel niet-transspecifieke zorg, zoals bv. naar een huisarts of tandarts gaan, een gynaecoloog of kinesist… Deze angst blijkt ook gegrond, want maar liefst 70% rapporteerde daadwerkelijk problemen te ervaren in de algemene gezondheidszorg (Motmans, 2009).

Uit een recent Vlaams onderzoek onder transgender personen die een medische behandeling achter de rug hebben blijkt dat -hoewel de tevredenheidsgraad over de hormonale therapie en chirurgische ingrepen erg hoog lag- transgenders hun eigen gezondheid als slechter evalueren in vergelijking met cisgenders: slechts 37% van de transgenders beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) goed, versus 88% van de cisgenders (Motmans, Meier & T’Sjoen, 2011).

Bronnen: