follow-up

Follow-up onderzoek naar de mentale en fysieke gezondheid van transgender personen wordt voornamelijk uitgevoerd door de verschillende ‘genderklinieken’ waartoe transgender personen zich wenden als ze hulpverlening zoeken en een transitie wensen te doen. Ook in België zijn er cijfers van De Cuypere et al. (2007) over de seksuele en fysieke gezondheid na de behandeling. Hieruit blijkt dat de verwachtingen van de transseksuele personen op emotioneel en sociaal vlak vervuld waren, maar minder op het fysieke en seksuele vlak.

Hormonale effecten

In een Vlaams onderzoek naar de langetermijneffecten naar hormoongebruik blijkt dat trans mannen geen belangrijke neveneffecten vertoonden zoals cardiovasculaire aandoeningen, hormoongerelateerde kankers, of osteoporose. In de groep trans vrouwen bleek een kwart osteoporose te hebben in de lumbale wervelkolom en radius. daarenboven had 6% van de trans vrouwen een trombo-embolische gebeurtenis meegemaakt en een andere 6% maakte cardiovasculaire problemen mee na een gemiddelde 11,3 jaar hormoongebruik. Geen enkele van de trans vrouwen maakte een hormoongerelateerde kanker mee tijdens de behandeling.

Gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit

Recent onderzoek naar de fysische en mentale gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit (‘quality of life’, QOL) van transgender individuen geeft lagere scores aan in vergelijking met de algemene populatienormen, maar suggereert een positief effect van bepaalde medische interventies. Recent Vlaams onderzoek van Wierckx et al. (2011) in een groep van 49 trans mannen met een gemiddelde van 8 jaar na behandeling, geeft significant lagere QOL scores voor mentale gezondheid en vitaliteit in vergelijking met de mannelijke normgroep, en een betere score op trend niveau voor de sociale component somscores voor die mannen die in een relatie waren. In een Belgisch onderzoek uitgevoerd onder 50  trans vrouwen na behandeling, rapporteerden Weyers et al. (2009) dat trans vrouwen in vergelijking met de doorsnee vrouwelijke populatie goed scoren op fysiek, emotioneel, psychologisch en sociaal niveau, en dat vrouwen in een relatie beter scoorden voor vitaliteit, sociaal functioneren en geestelijke gezondheid.

In het onderzoek van Motmans, Meier, Ponnet & T’Sjoen (2012) bleek de levenskwaliteit van trans vrouwen niet te verschilden met de algemene Nederlandse normgroep van vrouwen, maar dat trans mannen wel duidelijk een minder goede mentale gezondheid hebben in vergelijking met de Nederlandse normgroep van mannen. Trans vrouwen hadden een mindere goede levenskwaliteit dan trans mannen op het vlak van fysiek functioneren algemeen gezondheid, maar een betere levenskwaliteit op het vlak van lichaamspijn. In dit onderzoek werd tevens duidelijk dat transgenders die ouder waren, laagopgeleid, een laag inkomen hadden of alleenstaand, een minder goede levenskwaliteit rapporteerden.

Bronnen:

  • De Cuypere, G., Van Hemelrijck, M., Michel, A., Carael, B., Heylens, G., Rubens, R., Hoebeke, P., & Monstrey, S. (2007). Prevalence and demography of transsexualism in Belgium. European Psychiatry, 22(3), 137-141.
  • Motmans, J., Meier, P., Ponnet, K., & T’Sjoen, G. (2012). Female and Male Transgender Quality of Life: Socioeconomic and Medical Differences. Journal of Sexual Medicine, 9(3), 743-750.
  • Weyers, S., Elaut, E., De Sutter, P., Gerris, J., T’Sjoen, G., Heylens, G., De Cuypere, G., & Verstraelen, H. (2009). Long-term assessment of the physical, mental, and sexual health among transsexual women. Journal of Sexual Medicine, 6(3), 752-760.
  • Wierckx, K., Van Caenegem, E., Elaut, E., Dedecker, D., Van De Peer, F., Toye, K., Weyers, S., Hoebeke, P., Monstrey, S., De Cuypere, G., & T’Sjoen, G. (2011). Quality of Life and Sexual Health after Sex Reassignment Surgery in Transsexual Men. Journal of Sexual Medicine 8(12), 3379-88.
  • Wierckx, K., Mueller, S., Weyers, S., Van Caenegem, E., Roef, G., Heylens, G., & T’Sjoen, G. (2012). Long-Term Evaluation of Cross-Sex Hormone Treatment in Transsexual Persons. Journal of Sexual Medicine, 9(10), 2641-2651.