Transwetten in Europa

De rechten van transgenders, en met name de juridische erkenning en wetten inzake geslachtswijziging verschillen sterk van land tot land. Ook in Europa zijn er nog steeds grote verschillen in de wetgeving. In sommige Europese landen, zoals Hongarije, Kosovo, Albanië, Moldavië, Andorra of Cyprus, bestaat er nog geen wet voor de juridische erkenning van transgenders. Dit betekent dat er geen wetgeving is die het mogelijk maakt voor personen om juridisch van geslacht te veranderen, al is het in sommige landen wel mogelijk om via een bepaalde procedure de geboorteakte aan te passen. Veel Europese landen hebben echter ondertussen wel een uitgewerkte wetgeving voor voornaams- en geslachtswijziging. Transgender Europe (TGEU) publiceerde een ‘Legal Gender Recognition Toolkit‘ om in te schatten hoe nationale wetten en procedures scoren met betrekking tot mensenrechten. Jammer genoeg houden transwetten in heel wat landen nog steeds ernstige schendingen van de mensenrechten in, al hebben enkele landen ondertussen goede transwetten uitgewerkt. In de Legal Gender Recognition Toolkit van TGEU worden bijvoorbeeld de wetten in Malta en Argentinië besproken als good practices.

Sterilisatie-eis

Veel landen eisen nog steeds de voorwaarde van onvruchtbaarheid (sterilisatie) om legaal van geslacht te kunnen veranderen, wat algemeen wordt beschouwd als een schending van de mensenrechten. Deze voorwaarde kan zowel impliciet als expliciet worden geëist in de wetgeving van een land. Gelukkig komt hier langzaamaan verandering in: de sterilisatie-eis werd ondertussen door verschillende landen geschrapt, zoals bijvoorbeeld Nederland (2014), Italië (2015) en recent nog Frankrijk (2016). Transgender Europe publiceert jaarlijks een “Trans Rights Europe map” met daarin o.a. overzicht van landen die nog steeds de sterilisatie-eis in hun transgenderwetgeving hebben staan (laatste update in juli 2016):

wtdnzu49i7-57sgwtijzk7wqmpdtxhstsckqlrfziak

Zelfbeschikking

Veel landen eisen nog steeds een attest van één of meerdere medische specialisten (een psychiater, endocrinoloog en/of chirurg) als ‘bewijs’ van genderdysforie of bepaalde geslachtsbevestigende behandelingen (zoals hormoonbehandeling of sterilisatie). Ondertussen zijn er een aantal Europese landen waar de wet gebaseerd is op zelfdeterminatie: Denemarken, Noorwegen, Ierland en Malta. Ook de Argentijnse transwet is gebaseerd op zelfbeschikking. In deze landen kan men een wijziging van geslacht aanvragen zonder dat een expert voordien moet oordelen over deze aanvrager. Men gaat er in het licht van zelfbeschikking van uit dat enkel de aanvrager zelf het best in staat is om de beslissing tot het wijzigen van het juridisch geslacht te maken, en dat dit geen enkele link hoeft te hebben met mogelijke gewenste medische stappen. In Noorwegen bleek het schrappen van de medische inmenging uit de transwet alvast een groot succes: in de eerste maand dat de nieuwe transwet van kracht was vroegen al 190 Noren een geslachtswijziging aan, wat behoorlijk veel is op een populatie van 5 miljoen inwoners. In Denemarken, waar sinds 1 september 2014 een nieuwe transwet, gebaseerd op zelfdeterminatie, van kracht is, vroegen de eerste 2 jaar 578 personen een juridische geslachtswijziging aan. Waarschijnlijk wachtte een groot deel hiervan tot de medische eisen uit de wet zouden verdwijnen om een juridische geslachtswijziging aan te vragen.

Leeftijd

In de meeste landen is een geslachtswijziging slechts mogelijk vanaf 18 jaar. In enkele landen is het mogelijk om vanaf 16 jaar een geslachtswijziging aan te vragen, bijvoorbeeld in Nederland en Ierland. In Malta kunnen kinderen een juridische geslachtswijziging bekomen via de rechtbank.

Burgerlijke staat

In landen waar het niet mogelijk is om te huwen met iemand van hetzelfde geslacht, worden transgender personen gedwongen om te scheiden wanneer ze juridisch van geslacht wensen te veranderen.

Recht op privacy

In veel Europese lidstaten blijft de geslachtswijziging altijd zichtbaar op de geboorteakte. dit betekent dat telkens een letterlijk afschrift nodig is (bv voor een huwelijk of adoptie) deze wijziging zichtbaar is.

De transwet in België

Ook in het wetsvoorstel rond de nieuwe transwet in België dat recent gelanceerd werd staat zelfbeschikking centraal. Er zal geen bewijs van een arts of psycholoog meer nodig zijn om het geslacht juridisch te wijzigen, hoewel nog steeds een attest van een transgenderorganisatie wordt gevraagd, dat stelt dat de persoon die de geslachtswijziging aanvraagt, geïnformeerd is over de inhoud en gevolgen van de aanvraag. Zoals in verschillende Europese landen schrapt België ook de sterilisatie-eis, en wordt een geslachtswijziging mogelijk vanaf 16 jaar.