aan de slag!

Praten over de genderdiversiteit en transgender in het onderwijs is enorm belangrijk: enkel op deze manier worden kinderen van jongs af aan vertrouwd met deze thematiek, en leert iedereen nadenken over zijn/haar genderidentiteit, wat deel uitmaakt van de persoonlijke ontwikkeling. Praten over transgenders en genderdiversiteit is trouwens deel van vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs: “Context 2: De leerlingen kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag.”

Hoe?

Werken rond gender en seksuele diversiteit is voor veel scholen of leerkrachten niet eenvoudig of vanzelfsprekend. Je kan dan ook beroep doen op externe deskundigen:

  • Çavaria biedt teamgerichte vormingen “Gender en Seksuele Diversiteit” aan voor leerkrachten en directies van alle onderwijsniveaus. Enerzijds kunnen die vormingen gaan over het creëren van een holebi- en transgendervriendelijk schoolklimaat. Ook ondersteuning bij het uitwerken van schoolbeleid met dit doel is mogelijk. Anderzijds geeft çavaria vormingen over het omgaan met transgender leerlingen. Scholen die voor het eerst geconfronteerd worden met een transgender leerling, zitten vaak met een pak vragen. Die worden beantwoord in een heel praktijkgerichte training. Vormingen van çavaria zijn steeds  helemaal op maat van jouw school. Voor meer informatie of een afspraak: stuur een mailtje naar steven.debaerdemaeker@cavaria.be. Een overzicht van het vormingsaanbod is te vinden op http://cavaria.be/vormingen/onderwijs.
  • Ook bij Sensoa kan je terecht als je op zoek bent naar vorming voor jezelf en/of je collega’s: in hun aanbod “vorming op maat” kan je in overleg met Sensoa een programma opstellen uit de portfolio. Sensoa geeft zelf geen vorming aan jongeren of ouders.

Materiaal?

Lager onderwijs

çavaria ontwikkelde een educatieve map over gender en seksuele diversiteit voor het lager onderwijs. De map “‘Er was eens… een regenboog: Diversiteit in de klas” bevat heel wat informatie, tips en kant en klare methodieken om kinderen in het lager onderwijs kennis te laten maken met genderdiversiteit en seksuele identiteit.
De map bevat 2 onderdelen. Deel 1 geeft de leerkracht basisinformatie over hoe je kan werken aan een open schoolklimaat. Hierin staan praktische tips en voorbeelden. Deel 2 bevat 9 uitgewerkte methodieken voor kinderen vanaf 6 tot en met 12 jaar.
Je kan de map bij çavaria bestellen en/of online lezen. Je kan hem ook hier in PDF-vorm downloaden.

Secundair onderwijs

In Vlaanderen werd een educatieve pakket ontwikkeld met een bijbehorende  website: ‘Gender in de blender’. Het educatieve pakket werd door de Vlaamse Overheid (Departement Onderwijs) verspreid over alle Vlaamse scholen. Het is nog steeds te downloaden via de site, of te bestellen bij de provincie Vlaams-Brabant. Dit pakket is bruikbaar zowel voor jongeren die een spreekbeurt willen houden, als voor leerkrachten die een les, projectdag of dergelijke willen opbouwen.

Voor leerkrachten

Als leerkracht ben je bewust of onbewust bezig met het overbrengen van gendernormen. RoSadoc ontwikkelde een mooie website ‘Gender in de klas‘ om leerkrachten hiervan bewust te maken en praktische tips te geven om mee aan de slag te gaan. Een zeer boeiende website voor iedereen die genderbewust wil lesgeven en leerlingen genderbewustzijn wil bijbrengen!

En tot slot kan je ook steeds de Sensoa leermiddelenbank uitpluizen: Sensoa heeft een breed aanbod van educatieve materialen voor relationele en seksuele vorming (RSV).