werk

Tewerkstelling vinden of houden is volgens vele onderzoekers één van de meest problematische zaken in het leven van transpersonen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de werkloosheidscijfers bij transpersonen veel hoger liggen in vergelijking met de algemene populatie, dat pestgedrag omwille van de genderpresentatie erg vaak voorkomt, en er vaak conflicten optreden wanneer toiletfaciliteiten en kleedkamers gedeeld moeten worden met een transpersoon. Het mogelijke pestgedrag of de ervaren discriminatie kan een levenslange impact hebben op het zelfvertrouwen en de arbeidsdeelname van de persoon in kwestie.

Het probleem voor transpersonen in het vinden van werk is in België erg groot. In Europa’s grootste studie ooit onder transpersonen uit 28 lidstaten, blijkt dat maar liefst 53% van alle respondenten uit België aangeeft zich gediscrimineerd te voelen tijdens het zoeken naar werk. Het Europese gemiddelde ligt op 37%, en België lijkt wel de slechtste leerling van de klas (Being Trans in the EU – Comparative analysis of the EU LGBT survey data, FRA, 2014). Uit Vlaams onderzoek blijkt  dat transpersonen gemiddeld hoger opgeleid zijn in vergelijking met de algemene populatie, maar wel eerder lijken te kiezen voor jobs in de (semi-)publieke, non-profit of NGO sector, en significant minder vaak werken in de privésector, waardoor ze wat minder goed verdienen (Motmans, Meier & T’Sjoen, 2011).

Politieke aandacht

Politiek staat het thema ‘transgenders op de werkvloer’ al enige tijd op de agenda. Op 22 april 2015 nam de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) met een tweederde meerderheid een brede resolutie aan over de mensenrechten van transgenders in Europa, waarin zij de lidstaten o.a. oproept om “effectieve bescherming te bieden tegen de discriminatie op basis van gender identiteit in de toegang tot werkgelegenheid zowel in de publieke als in de private sector” (art6.1.5).

Vlaanderen aanvaarde in 2014 de resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van transgenders. Actiepunt 9 uit de resolutie luidt: “werkgevers of hun organisaties in het kader van de evenredige arbeidsparticipatie aan te moedigen zich tolerant op te stellen ten aanzien van transgender werknemers, hen zowel bij sollicitaties als tijdens de uitvoering van hun functie en bij eventuele ontslagen op een gelijke manier te behandelen als hun niet-transgender collega’s; tevens wordt van de werknemers of hun organisaties verwacht dat ze transgenderisme op een normale manier integreren in de algemene bedrijfscultuur; het instellen van quota is daarbij niet wenselijk”.

Aan de slag op de werkvloer!

De publicatie ‘Transgenders op het werk’ is een praktisch instrument voor werkgevers, boordevol tips, getuigenissen en andere nuttige informatie. Je kan de publicatie als PDF downloaden in de zijbalk. Een groot deel van de informatie kan je tevens nalezen via de linkermenubalk.

Zowel de Vlaamse overheid als het Transgender Infopunt ontvangen regelmatig vragen van werkgevers die te maken krijgen met een transgender personeelslid. Daaruit blijkt dat werkgevers het welbevinden van de transwerknemers en de werksfeer erg ter harte nemen. Zij weten echter niet hoe zij dit concreet moeten aanpakken. Deze publicatie moet hen daarbij helpen. Zij richt zich in eerste instantie tot werkgevers, maar is ook bedoeld voor onder andere ombuds- en vertrouwenspersonen, HR-managers, diversiteits- en Jobkanaalconsulenten en preventie-adviseurs.

Op zoek naar educatie, advies of coaching? Zit je als werkgever of organisatie met specifiek vragen, neem gerust contact met ons op. Werknemers bij de Vlaamse Overheid kunnen beroep doen op het raamcontract “begeleiding rond genderidentiteit en -expressie”, waarbij transgender personeelsleden en hun werkomgeving begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen rond genderidentiteit en -expressie op de werkvloer. Contacteer ons gerust voor meer informatie op contact@transgenderinfo.be of op het gratis nummer 0800 96 316 (di-vrij tussen 9-16u).

Bron: