genderpasje

Het Transgender Infopunt (TIP) is gestart met het uitgeven van genderpasjes die je kan gebruiken indien je uiterlijke verschijning niet (helemaal) klopt met de gegevens op je identiteitskaart.

Een genderpasje heeft op zich geen enkele wettelijke waarde, maar is enkel bedoeld als hulp ter verduidelijking van de identiteit van de bezitter ervan. Dit kan het geval zijn in gelijk welke situatie waarin er verwarring rond de identiteit kan bestaan, bijvoorbeeld bij een politiecontrole, af te halen poststukken, douanecontrole, enzovoort. Dit pasje kan zeker aangewezen zijn wanneer de foto op de identiteitskaart sterk afwijkt van het veranderde uiterlijk.

Op de binnenzijde komt een foto van hoe je er voordien uitzag, best zoveel mogelijk lijkend op de foto die op de identiteitskaart wordt weergegeven. Daarnaast is er plaats voor een foto van het gewijzigde uiterlijk. In drie talen wordt aangegeven dat beide foto’s één en dezelfde persoon weergeven, en dat de uiterlijke verschijning afwijkend kan zijn van je identiteitskaart omdat je een transgender of gendervariante persoon bent.

Hierbij staat de officiële naam en voornaam vermeld, en (indien van toepassing) de nieuw gekozen voornaam, gevolgd door de handtekening van de aanvrager en het registratienummer bij het Transgender Infopunt. Het registratienummer dient enkel voor situaties waarin controlerende instanties meer informatie bij ons zouden opvragen. De persoonsgegevens worden geenszins gebruikt voor andere doeleinden en worden ook niet kenbaar gemaakt aan derden. Je kan altijd de persoonsgegevens later opvragen of laten verwijderen

Hoe aanvragen?

Via dit aanvraagformulier kan je een genderpasje gratis aanvragen. Noteer zeker je naam en voornaam zoals vermeld op je identiteitskaart. Je gegevens worden verwerkt volgens het privacybeleid. Onderteken voor akkoord de brief. Je kan het document dan ofwel inscannen en per mail, of met de post versturen.
Van zodra wij het registratieformulier ontvangen hebben, kan je contact met ons opnemen om het genderpasje te komen ophalen op het Transgender Infopunt. Wil je het genderpasje toegestuurd krijgen, vergeet dan zeker je adres niet te vermelden, en geef aan onder welke naam de brief mag toekomen. Opsturen doen wij altijd in neutrale omslag. Zodra je het genderpasje ontvangt, kan je zelf twee foto’s kleven en het pasje ondertekenen. Je hoeft dus geen foto’s op te sturen.

Contacteer ons gerust voor meer info.