Belastingsaangifte

Als je nog geen nieuw rijksregisternummer hebt ontvangen, kan je je aangifte nog indienen met je oude eID. Wanneer je je nieuw rijksregisternummer hebt ontvangen moet je je aangifte met je nieuwe eID indienen.

De aangifte in tax-on-web wordt normaal gezien automatisch gecreëerd ongeveer een week na de wijziging van de geslachtsregistratie. Let wel op: je kan geen gegevens bewaren met je oude eID en later indienen met je nieuwe eID.

Ook is het mogelijk dat andere gegevens, zoals burgerlijke staat en loonfiches, niet beschikbaar zijn in tax-on-web. Dit komt omdat door het nieuwe rijksregisternummer  alle informatie vanuit de sociale zekerheid verloren ging, en dus ook loonfiches, pensioeninformatie, verlofregeling etc. Controleer dus zeker alles goed en neem indien nodig contact op met de FOD Financiën via tow.taxworkbox@minfin.fed.be en/of de RVA.

De RSZ wordt automatisch aangepast en zal mogelijks je werkgever inlichten. Houd er dus rekening mee dat je werkgever zo op de hoogte kan gesteld worden van de aanpassing in geslachtsregistratie.