Kostprijs?

De kosten die verbonden zijn aan deze administratieve procedure, zijn ten laste van de aanvra(a)g(st)er. Je verzamelt zelf alle nodige attesten voor de aanvraag.

Reken ook nog de kostprijs van een nieuwe elektronische identiteitskaart (en nieuwe foto’s). Deze prijs van de identiteitskaart verschilt per gemeente. Het totaalbedrag omvat:

  • 12 euro voor de vervaardiging van de kaart. Dit bedrag is hetzelfde voor alle gemeenten.
  • de eventuele gemeentetaks die bepaald wordt door de lokale gemeenteraad.