voornaamswijziging

Het veranderen van de voornaam is een grote stap op weg naar (h)erkenning van jezelf. Zelfs wanneer de voornaam geslachtsneutraal is (bv. Jo, Alexis, ..) , kiezen heel wat transgender personen er toch voor om de voornaam te veranderen, omdat de ‘oude’ voornaam te erg gelinkt blijft met het verleden in die ene geslachtsrol, of niet voldoende uitdrukt hoe men zich voelt.

Sommige transgenders kiezen één van hun andere doopnamen (indien er meerdere zijn) als eerste naam, of vervrouwelijken of vermannelijken hun oude voornaam (bv. van An naar Han of van Karen naar Karl). Anderen vragen hun ouders welke naam ze in gedachten hadden, mochten ze als meisje/jongen geboren zijn, of laten hun ouders opnieuw een voornaam kiezen. Op deze manier blijft er een link met de familie en met het oorspronkelijke gezin. De vrijheid hebben om een nieuwe passende voornaam zelf te kiezen, is natuurlijk ook erg leuk.

Hoe je je nieuwe voornaam vervolgens officieel maakt, kom je hier te weten. Let wel: deze info is gebaseerd op de procedure voor voornaamswijziging in het kader van transseksualiteit. Voldoe je niet aan die wettelijke criteria, dan kan je steeds de ‘gewone’ procedure volgen (die is helaas wel duurder). Alle info vind je terug in de Brochure FOD Justititie. Je mag in dit proces je huidige voornaam/voornamen allemaal aanpassen, en hebt hierin de keuze of je één of meerder nieuwe voornamen kiest.