voornaamswijziging

Het veranderen van de voornaam is een grote stap op weg naar (h)erkenning van jezelf. Zelfs wanneer de voornaam geslachtsneutraal is (bv. Jo, Alexis, ..) , kiezen heel wat transgender personen er toch voor om de voornaam te veranderen, omdat de ‘oude’ voornaam te erg gelinkt blijft met het verleden in die ene geslachtsrol, of niet voldoende uitdrukt hoe men zich voelt.

Sommige transgenders kiezen één van hun andere doopnamen (indien er meerdere zijn) als eerste naam, of vervrouwelijken of vermannelijken hun oude voornaam (bv. van An naar Han of van Karen naar Karl). Anderen vragen hun ouders welke naam ze in gedachten hadden, mochten ze als meisje/jongen geboren zijn, of laten hun ouders opnieuw een voornaam kiezen. Op deze manier blijft er een link met de familie en met het oorspronkelijke gezin. De vrijheid hebben om een nieuwe passende voornaam zelf te kiezen, is natuurlijk ook erg leuk.

Op 1 januari 2018 treedt de nieuwe transwet in werking, waarmee het wijzigen van de voornaam voor transgenders makkelijker wordt (er zijn immers geen attesten meer nodig van een arts of psycholoog). Je leest alles over de nieuwe procedure op de pagina’s in de linker zijbalk.

Alle informatie over de procedure zoals deze vòòr 2018 was vind je hier terug.

Wil je graag in één beweging de wijzigingen van voornaam én geslachtsregistratie vertaald zien in één nieuwe identiteitskaart, dan kan je deze combinatie van beide procedures volgen.