voornaamswijziging

Het veranderen van de voornaam is een grote stap op weg naar (h)erkenning van jezelf. Zelfs wanneer de voornaam geslachtsneutraal is (bv. Jo, Alexis, ..) , kiezen heel wat transgender personen er toch voor om de voornaam te veranderen, omdat de ‘oude’ voornaam te erg gelinkt blijft met het verleden in die ene geslachtsrol, of niet voldoende uitdrukt hoe men zich voelt.

Sommige transgenders kiezen één van hun andere doopnamen (indien er meerdere zijn) als eerste naam, of vervrouwelijken of vermannelijken hun oude voornaam (bv. van An naar Han of van Karen naar Karl). Anderen vragen hun ouders welke naam ze in gedachten hadden, mochten ze als meisje/jongen geboren zijn, of laten hun ouders opnieuw een voornaam kiezen. Op deze manier blijft er een link met de familie en met het oorspronkelijke gezin. De vrijheid hebben om een nieuwe passende voornaam zelf te kiezen, is natuurlijk ook erg leuk.

Op 1 januari 2018 trad de nieuwe transwet in werking, waarmee het wijzigen van de voornaam voor transpersonen makkelijker werd (er zijn immers geen attesten meer nodig van een arts of psycholoog). Vanaf 1 augustus 2018 werd de procedure om van voornaam te veranderen volledig overgedragen aan de gemeentes. De procedure zal ook sneller verlopen. Alle informatie, ook over de kostprijs van de procedure, kan verkregen worden bij de gemeentediensten.

Sinds de nieuwe regeling voor voornaamswijziging sinds augustus 2018 kunnen de procedures voornaamsverandering en de wijziging van de registratie van het geslacht perfect op hetzelfde moment geformuleerd worden, meer bepaald om reden van praktische voordelen die de samenloop van de aanpassingen kan bieden (cf. mondelinge vraag n° 26134 van 15 juni 2018 (Mevrouw Caprasse), Vr. en Antw., Kamer, CRIV 54, p. 12), meer bepaald wat betreft de aanpassing van de registers en vernieuwing van documenten, maar niets verplicht een transgender persoon wettelijk de procedures tegelijk of na elkaar op te starten.