2018

De aanvraag tot voornaamswijziging kan worden ingediend, wanneer de transpersoon dit wenst, vanaf de 12e verjaardag (mits toestemming beide ouders). Met de nieuwe wet (vanaf januari 2018) is het geen voorwaarde meer dat je cross-sekse hormonen neemt, noch dat je een attest van een psychiater kan voorleggen. De verandering gebeurt puur op basis van zelfverklaring.

Het is in principe slechts éénmaal mogelijk om de voornaam met deze procedure te veranderen. Indien je later je voornaam opnieuw zou willen laten veranderen, moet dit via de familierechtbank gebeuren. Als minderjarige is het mogelijk om voor je 18e verjaardag je voornaam een tweede keer te wijzigen indien je niet overgaat tot een (juridische) geslachtswijziging.

Hoe?

Je dient een schriftelijke en ondertekende verklaring op eer af te leggen waarin staat dat het geslacht in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit. Deze verklaring krijg je op de burgerlijke stand en zal ook online te vinden zijn op onze website en op die van de overheid.

Naast deze verklaring op eer zijn vereist:

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel);
  • een recent bewijs van verblijfplaats;
  • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;
  • een bewijs van goed gedrag en zeden, of een uittreksel uit het strafregister;
  • een schriftelijke verbintenis de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd (€ 49);

Waar dien je dit in?

De aanvraag en attesten moeten opgestuurd worden naar:

FOD Justitie – dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Minderjarig?

Vanaf 12 jaar kan een jongere een voornaamswijziging aanvragen mits toestemming van en in bijzijn van de beide ouders. Een minderjarige (jonger dan 18 jaar en niet ontvoogd) moet worden bijgestaan door de ouders of door de wettelijke vertegenwoordiger wanneer die het verzoek indient. Indien deze personen weigeren om de jongere bij te staan, kan de minderjarige de familierechtbank vragen hen te machtigen om dit verzoek in te dienen met bijstand van een voogd ad hoc. In dit geval krijgt de jongere een advocaat toegewezen door de rechter.

Kostprijs?

De voornaamswijziging kost €49. Daarnaast moet je ook een nieuwe identiteitskaart aanvragen, dit kost tussen de €15 en €25, afhankelijk van de gemeente. Indien je nog officiële documenten moet vernieuwen na de voornaamswijziging zal je deze kosten ook moeten dragen.

Overgangsmaatregelen?

  • Indien je al een aangifte hebt gedaan op basis van de oude wet, maar er is nog geen definitieve akte opgesteld of de ambtenaar weigerde om de akte op te stellen, dan kan je een nieuwe aanvraag doen op basis van de nieuwe wet.
  • Indien je alle papieren en attesten al in orde hebt gebracht om de voornaamswijziging volgens de oude wet aan te vragen, maar nog niets hebt opgestuurd, kan je de oude procedure nog volgen tot en met juni 2018. Je kan ook de nieuwe volgen, dat staat je vrij. De attesten van de endocrinoloog en psycholoog heb je dan niet langer nodig.
  • Indien je al een aanvraag hebt ingediend volgens de oude wet, kan je deze laten lopen en het antwoord afwachten.

Eind december zullen al onze webpagina’s aangepast worden naar de nieuwe wet en zal er ook een pagina zijn waarop staat welke documenten gewijzigd moeten worden.