Achternaam

Voor sommige trans personen kan het bij een naamswijziging tevens belangrijk zijn om de achternaam te wijzigen. In Slavische en sommige andere talen worden namen immers vervoegd als een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord. Daardoor kan men aan de naam ook het geslacht van de persoon zien.

Heb jij zo een naam en wens je die te veranderen, dan kan je dat in één aanvraag doen, samen met de voornaamswijziging. Je dient dus slechts één keer een aanvraag in te dienen bij de FOD justitie, beide aanvragen worden samen behandeld. Let wel: je dient wél twee maal het registratierecht van 49 euro te betalen.