Overgangsmaatregelen

Indien je al een aangifte hebt gedaan op basis van de oude wet, maar er is nog geen definitieve akte opgesteld of de ambtenaar weigerde om de akte op te stellen, dan kan je een nieuwe aanvraag doen op basis van de nieuwe wet.

Indien je alle papieren en attesten al in orde hebt gebracht om de voornaamswijziging volgens de oude wet aan te vragen, maar nog niets hebt opgestuurd, kan je de oude procedure nog volgen tot en met juni 2018. Je kan ook de nieuwe volgen, dat staat je vrij. De attesten van de endocrinoloog en psycholoog heb je dan niet langer nodig.

Indien je al een aanvraag hebt ingediend volgens de oude wet, kan je deze laten lopen en het antwoord afwachten.