Wie?

Enkel personen van Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatlozen kunnen een procedure tot voornaamsverandering indienen. Bij de indiening van het verzoek moet een van deze hoedanigheden kunnen worden aangetoond.

Sinds de wet op transseksualiteit van 2007, is een voornaamsverandering in het kader van een geslachtswijziging een recht geworden. Voorheen was dat een gunst die werd ingewilligd door de Minister van Justitie. Die gunst kon dus geweigerd worden. Nu in principe niet meer (in principe, want de Minister kan weigeren wanneer de nieuw gevraagde naam aanleiding zou geven tot verwarring).

Wanneer mag het?

De aanvraag tot voornaamswijziging kan worden ingediend, van zodra men start met een hormonale substitutietherapie. Dat betekent dat:

  • indien men het juridisch vrouwelijke geslacht heeft, men deze aanvraag kan indienen van zodra men start met mannelijke hormonen
  • indien men het juridisch mannelijke geslacht heeft, men deze aanvraag kan indienen van zodra men start met vrouwelijke hormonen.

Officieel betekent dit dat men dus géén geslachtsoperatie of andere ingrepen moet hebben ondergaan of gepland hebben om in aanmerking te komen.

Wie dient in?

Het verzoek moet worden ingediend door de betrokkene zelf of door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Een verzoek voor een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar en niet ontvoogd) moet door beide ouders samen worden ingediend, zelfs wanneer zij gescheiden leven.* Indien de uitoefening van het ouderlijk gezag op grond van een vonnis echter uitsluitend aan één van beide ouders is opgedragen, is die persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen. Dit sluit evenwel niet uit dat tijdens de procedure naar de mening van de andere ouder kan worden gevraagd.

* Volgens artikel 3 zal het verzoek in principe tevens toegestaan worden indien slechts één van beide ouders tekent.