Wie?

Enkel personen van Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatlozen kunnen een procedure tot voornaamsverandering indienen. Bij de indiening van het verzoek moet een van deze hoedanigheden kunnen worden aangetoond.

Met de nieuwe wet vanaf januari 2018 is het niet langer een voorwaarde om cross-sekse hormonen te nemen, noch een attest van de psychiater te kunnen voorleggen.

Wanneer mag het?

De aanvraag tot voornaamswijziging kan worden ingediend, wanneer de transpersoon dit wenst, vanaf de 12e verjaardag (mits toestemming beide ouders). Officieel betekent dit dat men dus géén hormonale therapie moet opgestart hebben, noch een geslachtsoperatie of andere ingrepen moet ondergaan of gepland hebben om in aanmerking te komen.

Wie dient in?

Het verzoek moet worden ingediend door de betrokkene zelf of door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Een verzoek voor een minderjarig kind (vanaf de leeftijd van 12 jaar en niet ontvoogd) moet door beide ouders samen worden ingediend, zelfs wanneer zij gescheiden leven. Indien de uitoefening van het ouderlijk gezag op grond van een vonnis echter uitsluitend aan één van beide ouders is opgedragen, is die persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen. Dit sluit evenwel niet uit dat tijdens de procedure naar de mening van de andere ouder kan worden gevraagd.

* Volgens artikel 3 zal het verzoek in principe tevens toegestaan worden indien slechts één van beide ouders tekent.