Overgangsmaatregelen

Indien je al een aangifte hebt gedaan op basis van de oude wet, maar er is nog geen definitieve akte opgesteld of de ambtenaar weigerde om de akte op te stellen, dan kan je een nieuwe aanvraag doen op basis van de nieuwe wet. Je kan deze ook laten lopen en het antwoord afwachten. Afhankelijk van hoe lang je deze al hebt ingediend kan dit voor jou makkelijker en sneller zijn.

Indien je alle papieren en attesten al in orde hebt gebracht om de wijziging van de geslachtsregistratie volgens de oude wet aan te vragen, maar nog niets hebt opgestuurd, kan je de oude procedure nog volgen tot en met juni 2018. Je kan ook de nieuwe volgen, dat staat je vrij. De medische attesten heb je dan niet langer nodig.

Wanneer je aanvraag onder de oude wet geweigerd werd, kan je opnieuw aangifte doen onder de nieuwe wet, ook als er een gerechtelijke procedure gestart is tegen de weigering of iemand anders beroep heeft ingesteld tegen de wijziging van de registratie van je geslacht.