Wie?

Wie kan de geslachtsregistratie officieel laten aanpassen?

  • de meerderjarige Belg;
  • de ontvoogde minderjarige Belg;
  • vanaf 16 jaar: de niet-ontvoogde minderjarige Belg indien deze wordt bijgestaan door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger;
  • de meerderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters of ingeschreven in het vreemdelingenregister

De Belg die is ingeschreven in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar je bent gedomicilieerd, en dus niet op de plaats van de akte van geboorte.

Als je niet bent ingeschreven in het Belgische bevolkingsregister, doe je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je geboorteplaats. Als je niet in het Belgisch bevolkingsregister bent ingeschreven en je bent niet in België geboren, maar je hebt wel de Belgische nationaliteit, doe je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brussel (Administratief Centrum, Anspachlaan 6, 1000 Brussel). Indien je als vreemdeling bent ingeschreven in het wachtregister kan je geen aangifte doen.

Er zijn geen medische criteria meer vereist, enkel een verklaring met jouw overtuiging dat het geslacht geregistreerd bij geboorte niet overeenkomt met je innerlijk beleefde genderidentiteit volstaat.