Zorg

Heel wat transgender personen, of mensen uit hun omgeving, hebben vroeg of laat een zorgvraag. Juiste informatie en/of begeleiding vinden in het veld van professionele hulpverleners en zelfhulpgroepen is soms moeilijk. Hier bieden we je een overzicht van alle mogelijke aspecten van transgender zorg: enerzijds zorg gericht op jongeren en kinderen, anderzijds zorg gericht op volwassenen: vermannelijking of vervrouwelijking.

Indien je op zoek bent naar een hulpverlener of een trans vereniging, kan je op onze zorgkaart terecht. Je vindt ook heel wat informatie terug over de kostprijs en terugbetaling van eventuele consulten, medicatie, ingrepen en opnames. Interessant hierbij is de conventie transgenderzorg. Deze overeenkomst met het RIZIV houdt in dat personen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun genderidentiteit of -expressie, of die symptomen van genderdysforie vertonen, recht hebben op terugbetaling van een aantal consultaties.

Tevens vind je hier een overzicht van alle praatgroepen voor en door transgender personen in Vlaanderen en Brussel. Ouders van transgender of gendervariante kinderen kunnen terecht bij Berdache, terwijl (ex-)partners welkom zijn bij ons partnerproject. Voor hulpverleners ontwikkelden we het zorgpad, waarin de verschillende mogelijke stappen in een transitietraject kort worden toegelicht en schematisch voorgesteld.

Standards of Care

De informatie die je hier kan terugvinden, is gebaseerd op de richtlijnen van de World Professional Association for Transgender Health (WPATH), de zogenaamde “Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming People” (kortweg SOC). De laatste editie van de SOC dateert van 2011 en heeft expliciet ook aandacht voor personen die géén genderdysforie ondervinden, maar eerder gender non-conform zijn. De originele Engelse versie kan je hier downloaden.