Zorg

Heel wat transgender personen, of mensen uit hun omgeving, hebben vroeg of laat een zorgvraag. Juiste informatie vinden in het veld van professionele hulpverleners en zelfhulpgroepen is soms moeilijk. Hier bieden we je een overzicht van alle mogelijke aspecten van transgender zorg: enerzijds zorg specifiek gericht op kinderen en jongeren, anderzijds zorg gericht op volwassenen: vermannelijking of vervrouwelijking. Tevens vind je hier een overzicht van alle praatgroepen in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast gaan we ook wat dieper in op het concept ‘genderdysforie‘. Voor hulpverleners ontwikkelden we het zorgpad, waarin de verschillende mogelijke stappen in een transitietraject kort worden toegelicht en schematisch voorgesteld.

Standards of Care

De informatie die je hier kan terugvinden, is gebaseerd op de richtlijnen van de World Professional Association for Transgender Health (WPATH), de zogenaamde “Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming People” (kortweg SOC). De laatste editie van de SOC dateert van 2011 en heeft expliciet ook aandacht voor personen die géén genderdysforie ondervinden, maar eerder gender non-conform zijn. De originele Engelse versie kan je hier downloaden.

Indien je op zoek bent naar een hulpverlener of een trans vereniging, kan je hier op onze zorgkaart terecht.