genderdysforie

Niet alle transgender personen lijden per definitie onder de incongruentie tussen het geslacht dat hen werd toegewezen bij geboorte en hun genderidentiteit. Wanneer personen wel last ondervinden van deze incongruentie wordt dit ‘genderdysforie’ genoemd. Niet alle transgender personen ervaren dus noodzakelijk genderdysforie en velen ervaren dit slechts gedurende een periode in hun leven.*

Counseling en/of een geslachtsbevestigende behandeling kan deze genderdysforie verlichten door een genderrol en -expressie te vinden die meer comfortabel is voor de persoon. Deze behandeling is sterk geïndividualiseerd: sommige transgender personen zijn geholpen met enkel therapeutische gesprekken en hebben geen nood aan verdere behandeling, terwijl andere transgender personen hormoontherapie en soms ook (bepaalde) chirurgische ingrepen wel nodig vinden om zich meer comfortabel te voelen in hun lichaam en genderrol. Hoe deze genderdysforie verlicht kan worden hangt dus sterk af van persoon tot persoon, en de verschillende opties voor behandeling worden tijdens de assessment met een hulpverlener uitgebreid besproken.

Het behandelen van genderdysforie volgens de huidige medische procedures en protocols is effectief gebleken uit decennia van klinische ervaring en onderzoek, dat er allemaal op wijst dat het welzijn van transgender en gender non-conforme personen verhoogt door counseling of geslachtsbevestigende behandeling (WPATH, 2008). Het gebruik van zogenaamde ‘reparatieve therapieën’ die trachten transgender personen de genderidentiteit passend bij hun geboortegeslacht te doen aanvaarden worden als zeer onethisch beschouwd (Drescher, 2013).

* “Genderdysforie” is de psychiatrische diagnose zoals vermeld in het handboek “Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorders (DSM)” van de American Psychological Association (APA). De term – hoewel nog vaak gecontesteerd – is vernieuwend door het feit dat het mogelijk wordt om een verschil te maken tussen een transgender persoon zijn en genderdysforie hebben. De term kent een lange voorgeschiedenis, waarover je hier meer kan lezen.