Autisme

De autisme spectrum stoornis (ASS) wordt gekenmerkt door problemen in sociale communicatie en interactie, samen met repetitief gedrag en specifieke interesses. In de DSM-5 wordt een meer dimensioneel perspectief gehanteerd om de diversiteit van autismegerelateerde stoornissen te beschrijven. Het voorkomen van ASS in de algemene bevolking is toegenomen, en bedraagt naar schatting 1%. Het is nog onduidelijk of deze stijging te maken heeft met een reële toename, of een verbeterde opsporing. Het samen voorkomen van ASS en genderdyforie (GD) is tot op heden slechts beperkt onderzocht, maar studies wijzen in de richting van een verhoogd samenkomen. Bij volwassenen met GD wordt een 5-voudige verhoging van ASS en/of autistische trekken gerapporteerd. Ook bij kinderen en jongeren met de diagnose ASS worden vaker GD en/of een atypische genderontwikkeling vastgesteld. Het is onduidelijk hoe beide stoornissen onderling in verband staan, waarschijnlijk is er een complex causaal verband, waarbij biologische, sociale en psychologische factoren een rol spelen (Van Der Miesen et al., 2016).

Hoe ga je er best mee om in de hulpverlening? Lees er hier meer over.

Bronnen

Van Der Miesen, A. I., Hurley, H., & De Vries, A. L. (2016). Gender dysphoria and autism spectrum disorder: A narrative review. Int Rev Psychiatry, 28(1), 70-80.

Deze tekst werd geschreven door Gunter Heylens.