consulten

De kostprijs per consult is afhankelijk van de discipline waaronder de hulpverlener functioneert en van hoe je bent verzekerd. Het aantal nodige consulten is ook erg variabel: dat verschilt van persoon tot persoon. Hieronder kan je lezen wat je per consult kan verwachten. Houd hierbij rekening met mogelijke extra kosten voor medicatie, onderzoeken, ….

Psycholoog en sociaal werker

De kostprijs voor een gesprek bij een psycholoog bedraagt ruwweg 45 à 55 euro in een universitair ziekenhuis en 50 à 75 euro bij een zelfstandig psycholoog, afhankelijk van de opleiding die de hulpverlener genoot. De kostprijs voor een gesprek met een sociaal werker wordt doorgaans verrekend in de algemene dienstverlening van het ziekenhuis of de instantie.

De conventie transgenderzorg kan van toepassing zijn op psychotherapie en psychologische begeleiding, en op gesprekken met een sociaal werker. Kinderen jonger dan 16 jaar krijgen dan voor 15 gesprekken bij een psycholoog of sociaal werker een groot percentage terugbetaald. Jongeren vanaf 16 jaar, en volwassenen, krijgen eveneens voor 10 gesprekken bij een psycholoog of sociaal werker een groot percentage terugbetaald. De persoonlijke bijdrage per sessie bedraagt nog 1,80 euro.
Wanneer je niet intekent op de Conventie Transgenderzorg, of wanneer het aantal sessies die onder de conventie vallen op zijn, geldt de gewone terugbetalingsprocedure.

Psychotherapie en psychologische begeleiding, en gesprekken met een sociaal werker, zijn niet inbegrepen in  de verplichte ziekteverzekering. De terugbetaling is dus niet voor elk ziekenfonds hetzelfde. Voor de terugbetaling van een gesprek met een psycholoog is een aanvullende ziekteverzekering relevant, die verschilt per ziekenfonds. Er wordt aangeraden om bij het eigen ziekenfonds te informeren. Ben je aangesloten bij de Hulpkas dan is er met zekerheid geen terugbetaling, omdat gesprekken met een psycholoog of sociaal werker niet opgenomen zijn. Op de website van het Vlaams patiëntenplatform kan voor elk ziekenfonds meer info worden geraadpleegd over de terugbetaling van ambulante consultaties bij een psycholoog of psychotherapeut.

Sinds januari 2019 is de regeling in verband met de terugbetaling van de eerstelijns psychologische zorg veranderd. Volwassenen (18-64 jaar) die kampen met psychische problemen (depressie, angststoornissen) of verslaving hebben recht op terugbetaling voor 4 sessies met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 4 sessies. Het gaat hierbij over beginnende problemen. Om in aanmerking te komen heb je voorschrift van huisarts of psychiater nodig. Het remgeld (je eigen bijdrage) per sessie bedraagt 11 euro. Voor zij die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bedraagt het remgeld 4 euro. Dit bedrag betaalt de patiënt rechtstreeks bij consultatie. De psycholoog ontvangt de rest van de vergoeding door facturatie aan het  GGZ-netwerk in de regio. Je kan niet bij eender wie terecht, vraag aan je huisarts welke psycholoog je moet contacteren. Lees meer op de website van het RIZIV.

Sommige ziekenhuizen hanteren een sociaal tarief. Dit wordt enkel toegekend na een maatschappelijk onderzoek door de sociale dienst en dient zesmaandelijks hernieuwd te worden. Het sociaal tarief bedraagt ongeveer 15 à 20 euro per consultatie.

Logopedist

De kostprijs van een consult bij de logopedist bedraagt 23,60 à 47,40 euro, per sessie van 30 à 60 minuten.

Een neus-, keel-, oorarts (NKO) kan een voorschrift met vermelding van genderdysforie en dysfonie en stroboscopie van de stembanden afvaardigen, op basis waarvan 80 sessies, gespreid over twee jaar, voor 75% worden terugbetaald. Dit impliceert dat de verzekering 18,10 à 36,40 euro per consult op zich neemt. Het remgeld bedraagt dan nog 5,50 à 11,00 euro per sessie van 30 à 60 minuten. Indien het aantal sessies op voorschrift overschreden wordt, wordt aangeraden de aanvullende ziekteverzekering te raadplegen.

Psychiater

De kostprijs van een gesprek bij de psychiater bedraagt 40 tot 100 euro.
De terugbetaling van psychiatrische ondersteuning valt onder de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat elk ziekenfonds dezelfde verhoudingen hanteert. Bijgevolg is het gebruikte nomenclatuurnummer relevant, evenals of de psychiater (niet) geaccrediteerd is. Vermoedelijk bedraagt het aandeel remgeld 10 à 20 euro per consult, en wordt de overige medische kost (het aandeel verzekeringstegemoetkoming) door het ziekenfonds terugbetaald.

Endocrinoloog

De kostprijs van een consultatie bij de endocrinoloog bedraagt rond de 60 euro.
De terugbetaling van gesprekken bij de endocrinoloog valt onder de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat elk ziekenfonds dezelfde verhoudingen hanteert. Het nomenclatuurnummer voor een niet-geaccrediteerd endocrinoloog is 102255 en het nomenclatuurnummer voor een geaccrediteerd endocrinoloog is 102874. Dit impliceert dat het aandeel verzekeringstegemoetkoming varieert van 47,34 euro tot 50,12 euro, afhankelijk van of de endocrinoloog geaccrediteerd is. Het aandeel remgeld bedraagt steeds 12 euro, ongeacht of de endocrinoloog geaccrediteerd is of niet. Dit aandeel remgeld is het bedrag dat je uiteindelijk zelf per consult dient te betalen.

Specialist

De kostprijs van een consultatie bij een specialist, zoals een gynaecoloog of plastisch chirurg, bedraagt 20 tot 30 euro.

De terugbetaling van gesprekken bij een specialist valt onder de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat elk ziekenfonds dezelfde verhoudingen hanteert. Het nomenclatuurnummer voor een niet-geaccrediteerd specialist is 102012 en het nomenclatuurnummer voor een geaccrediteerd specialist is 102535. Dit impliceert dat het aandeel verzekeringstegemoetkoming varieert van 9,44 euro tot 14,27 euro, afhankelijk van of de specialist geaccrediteerd is. Het aandeel remgeld bedraagt steeds 12 euro, ongeacht of de specialist geaccrediteerd is of niet. Dit aandeel remgeld is het bedrag dat je uiteindelijk zelf per consult dient te betalen.

Let op: specialisten zijn gerechtigd om supplementen aan te rekenen die niet terugbetaald worden.

Laatste update van deze pagina op 25/01/2021.