verzekeringen

Elke medische kost (medicatie, operatie, hospitalisatie,…) wordt opgedeeld in een aandeel verzekeringstegemoetkoming (dat wat wordt terugbetaald) en een aandeel remgeld (een eigen bijdrage). Je betaalt aanvankelijk de volledige medische kost, en krijgt vervolgens het aandeel verzekeringstegemoetkoming terugbetaald door het ziekenfonds (VPP, 2018). De ziekteverzekering, ook wel verzekering voor geneeskundige zorgen genoemd, bestaat uit twee delen. Enerzijds is er de verplichte verzekering, die voor elk ziekenfonds hetzelfde is en waarin je verzekerd bent voor alle risico’s. Anderzijds is er de aanvullende ziekteverzekering, die verschilt per ziekenfonds (Riziv, 2018). Bijgevolg is het met betrekking tot de financiële gevolgen van een transitie algemeen goed te weten of én hoe je verzekerd bent.

 • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds voor een verplichte ziekteverzekering, die recht geeft op (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van medische kosten.  (Riziv, 2017) Wie wettelijk in België verblijft, werkt en/of niet langer ten laste is, is daartoe verplicht en betaalt hiervoor een bijdrage via de sociale kas of hulp kas, naargelang de inkomensstatus.
 • Mogelijks ben je ook aangesloten bij een ziekenfonds en/of privéverzekeraar voor één of meerdere aanvullende verzekeringen. Deze aanvullende verzekeringen komen tussen bij extra kosten die ondanks de verplichte ziekteverzekering voor eigen rekening zijn. Deze zijn niet verplicht, maar wel aangeraden wanneer je medische ingrepen plant. Er zijn meerdere opties (verzekeringen.be, 2018a): de aanvullende ziekteverzekering helpt ambulante kosten en/of kosten van alternatieve geneeskunde te dragen en de hospitalisatieverzekering helpt ziekenhuiskosten te dragen.
 • Wanneer je niet bent aangesloten bij een ziekenfonds (mutualiteit), ben je niet verzekerd en heb je geen recht op terugbetaling. Je dient zelf op te draaien voor de volledige medische kosten. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer je buitenlandse verblijfsdocumenten hebt en de asielaanvraag nog loopt.

Verplichte ziekteverzekering

Wat in welke mate wordt terugbetaald is voor de verplichte ziekteverzekering wettelijk bepaald in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Deze lijst geeft voor elke vorm van medicatie, operatie, hospitalisatie,… een overzicht van welke medische kosten worden ingeschat en welke verhouding van terugbetaling en remgeld eraan wordt gekoppeld (Riziv, 2018).

Aanvullende verzekeringen

De percentages voor terugbetaling bij een aanvullende verzekering (bijvoorbeeld een aanvullende ziekteverzekering of hospitalisatieverzekering) zijn afhankelijk van de afgesloten polis. Bovendien verschilt de aard van de dekkingen naargelang bij welk ziekenfonds of bij welke privéverzekeraar de aanvullende verzekering is afgesloten (verzekeringen.be, 2018b). Daarbij is een aanvullende verzekering afsluiten bij een ziekenfonds doorgaans goedkoper, maar de waarborgen zijn meer beperkt dan bij een privéverzekeraar.

Let op: het is aangewezen je verzekeringspolis goed na te lezen om discussies achteraf te vermijden. Met betrekking tot het afsluiten van een ziekteverzekering en/of terugbetaling word je in volgende situaties onterecht benadeeld. Er wordt desgevallend aangeraden klacht in te dienen.

 • Weigering of uitsluiting waarbij genderdysforie, genderidentiteitsstoornis, transgenderisme, transseksualiteit, of andere bewoording, als reden wordt gegeven
 • Een aangerekende bijpremie voor niet-bestaand risico
 • Terugbetalingsweigering omdat je informatie zou hebben achter gehouden op het moment dat de verzekering werd aangegaan

Bij het invullen van een medische vragenlijst of het afsluiten van een verzekering moet je de diagnose genderdysforie kenbaar maken. Je bent liefst eerlijk. Indien de diagnose genderdysforie (nog) niet is vastgesteld mag je hierover zwijgen.

Bronnen

 • Rijksregister voor ziekte en invaliditeit (Riziv) (2017). Verzekerbaarheid. Geraadpleegd op 25/10/2018, van https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/verzekerbaarheid/Paginas/default.aspx
 • Rijksregister voor ziekte en invaliditeit (Riziv) (2018). De geneeskundige verstrekkingen die uw ziekenfonds terugbetaald. Geraadpleegd op 25/10/2018, van https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/Paginas/default.aspx
 • Verzekeringen.be (2018a). Aanvullende ziekteverzekering. Geraadpleegd op 22/11/2018, van https://www.verzekeringen.be/alles-over-aanvullende-ziekteverzekeringen
 • Verzekeringen.be (2018b). Hospitalisatieverzekering. Geraadpleegd op 22/11/2018, van https://www.verzekeringen.be/alles-over-hospitalisatieverzekeringen
 • Vlaams patiëntenplatform (VPP) (2018). Tegemoetkomingen. Geraadpleegd op 24/10/2018, van http://vlaamspatientenplatform.be/themas/tegemoetkomingen