Diagrammen

Op deze pagina kan u de verschillende gedetailleerde diagrammen van het transgender zorgpad downloaden. Zodoende kan u de details van elk traject nader bekijken.
In de bijbehorende tekst vindt u meer uitleg over de verschillende aspecten van transgender zorg.

Algemeen overzicht

Algemeen overzicht

Volwassenen

  • Psychologische ondersteuning

psychologischeondersteuning

  • Hormonale behandeling transman

hormonaaltransman

  • Hormonale behandeling transvrouw

hormonaaltransvrouw

  • Ontharing

ontharing

  • Stem

stem

  • Chirurgie transman

chirurgtransman

  • Chirurgie transvrouw

chirurgtransvrouw

Kinderen en jongeren

zorgpadkind