1 december Wereldaidsdag

01/12/2018

Ter gelegenheid van Wereldaidsdag op 1 december werden de pagina’s rond seksualiteit op de website van het Transgender Infopunt aangevuld met een pagina over transgender en HIV en een pagina over sekswerk. Transgender personen worden immers door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) genoemd als één van de vijf risicopopulaties voor HIV besmetting. Het onderzoek naar seksuele gezondheid bij transgender en non-binaire personen bljft echter beperkt en er is tot op heden nog geen data beschikbaar met betrekking tot HIV bij Europese transpersonen.

Het TIP krijgt vaak vragen over bloeddonatie voor transpersonen, en werkt daarom samen met het Rode Kruis een beleid uit rond bloeddonatie. Er zijn immers geen Belgische HIV prevalentie cijfers die transpersonen uitsluiten voor het doneren van bloed. Het TIP zet zelf in op onderzoek naar seksuele gezondheid bij transgender en non-binaire personen, dat binnenkort wordt gepubliceerd. Daarnaast pleit het TIP ook voor meer onderzoek rond seksuele gezondheid dat transgender personen includeert en specifiek op hen focust, zodat het risico op HIV voor Belgische en Europese transpersonen kan in kaart gebracht worden.