1ste summer school EPATH

16/03/2022

De European Professional Association of Transgender Health (EPATH) organiseert een 1ste summer school! Deze zal plaatsvinden in de Universiteit Gent van 28 juni-1juli 2022. EPATH brengt zorgverleners en onderzoekers van over gans Europa samen rond transgenderzorg en -onderzoek. Onze coördinator (Joz Motmans) is president van EPATH, waardoor we als TIP nauw betrokken zijn bij de werking van deze organisatie.

De summer school “Transgender Health: Interdisciplinary Approaches” is bedoeld voor PhD onderzoekers en clinici die werkzaam zijn op het gebied van transgenderzorg. Daarnaast voorziet EPATH ook een publiek evenement met de titel “transgenderzorg vanuit een mensenrechtenperspectief”.

De summer school behandelt de multidisciplinaire benaderingen van het sociale, mentale en fysieke welzijn van transgender en gender diverse personen. Door het aanbieden van geavanceerde plenaire keynote lezingen door experts binnen het domein van transgender gezondheid, krijgen alle deelnemers de huidige stand van zaken uit deze respectieve vakgebieden aangeboden.

Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze een interactieve discussie aangaan om een ​​beter begrip te krijgen van de verschillende (aanvullende of tegengestelde) inzichten van de verschillende disciplines in het gekozen onderwerp. Elke deelnemer moet tevens een abstract opstellen en indienen met een onderzoeksvoorstel of een case studie. Aangezien de plaatsen voor de summer school beperkt zijn, beslist onze wetenschappelijke commissie wie er in juni aanwezig mag zijn. Lees hier meer over de criteria en inhoud.

Ben je geïnteresseerd in het bijwonen van deze summer school? Dien dan nu jouw abstract hier in!

We kijken uit naar de aanmeldingen en naar wat een zeer productieve summer school beoogt te worden!