2021 was wereldwijd het dodelijkste jaar voor transgender en genderdiverse personen

12/11/2021

Jaarlijks vindt op 20 november de internationale Transgender Day of Remembrance (TDoR) plaats, de gedenkdag voor transgender en genderdiverse personen die vermoord werden. Hierom publiceert het onderzoeksproject Transrespect versus Transphobia (TvT) van de Europese koepelorganisatie Transgender Europe (TGEU) elk jaar een update van de Trans Murder Monitoring (TMM).

Sinds de start van het project in 2008 werden reeds 4042 moorden op transgender en genderdiverse personen gerapporteerd. Met 375 geregistreerde moorden tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021, wordt 2021 het dodelijkste jaar voor transgender en genderdiverse personen. Dit cijfer betekent opnieuw een stijging van 7% ten opzichte van de update in 2020, die al een stijging van 6% weergaf ten opzichte van 2019. Brazilië blijft het land dat de meeste moorden meldde (125), gevolgd door Mexico (65) en de Verenigde Staten (53). In België werden vooralsnog geen casussen gemeld.

Ook zien we dat 96% van alle vermoorde transgender en genderdiverse personen trans vrouwen of trans vrouwelijke personen waren, dat 58% actief was als sekswerker en dat 36% van alle geregistreerde moorden plaatsvonden op straat en 24% in de eigen woning. De gemiddelde leeftijd van de vermoorde personen ligt op 30 jaar, waarbij het jongste en oudste slachtoffer 13 en 68 jaar waren. In Europa had 43% van de vermoorde transgender personen een migrantenstatus. Opvallend is dat het aantal gemelde moorden op transgender personen in de Verenigde Staten verdubbeld is ten opzichte van 2019 én dat 89% van deze 53 gemelde moorden gekleurde personen zijn.

Bovenstaande gegevens bieden zeer waarschijnlijk nog geen realistische weerspiegeling van de praktijk, aangezien deze gegevens in de meeste landen niet systematisch verzameld worden, en slachtoffers door familie, autoriteiten en media vaak misgenderd worden in officiële statistieken. Momenteel wordt het merendeel van de gegevens enkel verzameld in landen met een gevestigd netwerk van transgender- en LGBTQ-organisaties die monitoring uitvoeren. De meeste gevallen worden dus nog steeds niet gemeld en als ze gemeld worden, krijgen ze vaak zeer weinig aandacht.

    Meer informatie