3 jaar TIP!

17/03/2016

Net drie jaar geleden werd het TIP gelanceerd als nieuw centraal informatiepunt voor al je vragen over het transgender thema.  Het TIP wilde zo de lacune vullen die het wegvallen van de Genderstichting in 2007 had doen ontstaan.

Socioloog-psycholoog Joz Motmans en endocrinoloog Guy T’Sjoen hielden het TIP boven het doopvont als project van het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent), en met de volle ondersteuning van de toenmalige minister van Gelijke Kansen Pascal Smet. Ook in de komende legislaturen werd het TIP verder ondersteund, als een noodzakelijk antwoord op de toenemende stroom van informatie- en steunzoekenden. Huidig minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans verhoogde het werkingsbudget in 2015, waardoor het TIP het aantal openingsdagen kon verdubbelen van twee naar vier.

Het federale Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen financierde de vertaling van de informatieve website naar het Frans om aan aan de andere kant van de taalgrens wetenschappelijk onderbouwde informatie aan te kunnen bieden, dewelke jaarlijks zal worden geactualiseerd. Ook minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen deed een duit in het zakje, en financierde de ontwikkeling van een transgender zorgpad en een (lopend) project gericht op opvang voor partners van transgender personen.

Na drie jaar werking kan het TIP alvast erg tevreden terugblikken. Met ruim 75 500 websitegebruikers, 3000 mails en over 1200 telefonische oproepen in de afgelopen drie jaar kent het TIP alvast een erg mooi en ruim bereik. Dankzij haar sterk (inter)nationaal netwerk kan het TIP het integrale veld van transgenderzorg in Vlaanderen alsook haar kennis over de internationale wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op continue basis up-to-date houden. Door een actieve rol op te nemen in media, het opzetten van en bijdragen aan onderzoek, en het verzorgen van infosessies en lezingen draagt het TIP haar steentje bij aan de emancipatie en grotere maatschappelijke bewustwording omtrent genderdiversiteit en transgenderisme.

Het TIP blikt ook graag hoopvol naar de toekomst. Een belangrijke vaststelling is dat de nood aan informatie en opvang enkel blijft toenemen. Meer openingsuren in de laatste 6 maanden, zorgde voor een verdubbeling in het aantal oproepen die het TIP kon verwerken. De toename in vragen is ook erg voelbaar in de zorgsector, en bij andere partners van het TIP. Dit illustreert dat het maatschappelijk taboe stilaan doorbroken wordt. Een toe te juichen evolutie, dat spreekt voor zich, maar tevens worden de (vele) werkpunten om de situatie van transgender personen te verbeteren duidelijk. Het TIP wil ook in de toekomst als onthaal-, kennis- en informatiepunt haar rol blijven opnemen. Samen met haar partnerorganisaties is er immers nog veel werk aan de winkel.

Meer info over het TIP kan je hier vinden.