80% van de LGBTQIA+ personen maakte ooit seksueel geweld mee: UN-MENAMAIS studie onder de loep

17/06/2021

Op dit moment gaat het internationale online seminarie ‘Beyond the tip of the iceberg: Sexual violence in Belgium’ door. Tijdens dit seminarie worden de nieuwste cijfers met betrekking tot seksuele geweldervaringen in België gedeeld en bediscussieerd.

De onderzoeksresultaten komen van de UN-MENAMAIS (Understanding Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium) studie, gecoördineerd door Prof. dr. Ines Keygnaert aan de UGent. Dit is de eerste en meest recente studie naar seksueel geweld in België dat uitgebreide seksuele geweldervaringen in kaart brengt. Uniek ook is dat de onderzoeksersdgroep specifieke aandacht heeft ingebouwd voor bepaalde groepen zoals ouderen en LGBTQIA+ personen.

Onze coördinator Joz Motmans neemt deel aan het debat over de hoge cijfers van geweld bij LGBTQIA+ personen (twee keer zo hoog dan de anderen) en de impact van de onderzoeksresultaten op de nazorg en opvang van slachtoffers van seksueel geweld.

Seksueel geweld In België: algemeen

Seksueel geweld wordt in deze studie ruim geïnterpreteerd. Men volgt de omschrijving van de WHO (2015): “elke seksuele handeling, gepleegd tegen iemands wil”. Seksueel geweld valt in dit rapport uiteen in:

  • Hands-off seksueel geweld (geen fysiek contact, dus bv. maken van seksueel getinte opmerkingen, exhibitionisme, vertonen en verspreiden van seksueel beeldmateriaal zonder toestemming,…)
  • Hands-on seksueel geweld (wel fysiek contact, dus bv. ongewenste seksuele aanrakingen, (poging tot) aanranding of verkrachting).

64.1% van de 16-69 jarige Belgische inwoners maakte ooit seksueel geweld mee. Hiervan maakte bijna 60% hands-off seksueel geweld en ruim 30% hands-on seksueel geweld mee. 44.1% werd slachtoffer in het afgelopen jaar.

Seksueel geweld in België: LGBTQIA+

11% van de deelnemers aan de studie identificeert zichzelf als LGBTQIA+. Het is opvallend dat zij dubbel zo vaak seksueel geweld ervaren dan zij die niet LGBTQIA+ zijn.

80% van alle LGBTQI+ personen die deelnamen hebben ooit seksueel geweld meegemaakt; 79% hands-off en 42% hands-on, waarvan 24% (poging tot) verkrachting. 68% werd slachtoffer van seksueel geweld in het afgelopen jaar. Vooral zij die zichzelf als vrouw identificeren of/en nog tot een andere minderheidsgroep behoren rapporteren significant meer seksueel geweld.

Hallucinant zijn de cijfers over de impact: 43% van alle LGBTQIA+ slachtoffers praat met  niemand over hun geweldervaring. Deze cijfers bekrachtigen oudere cijfers bij LGBT-specifiek onderzoek. 90% zoekt geen enkele vorm van professionele hulp na het voorval (wat wel iets hoger ligt dan de non-LGBTQIA+ groep). Voorla het zeer lage aantal meldingen bij de politie is verontrustend (voor heel de groep, LGBTQIA+ of niet). Voor de LGBTQIA+ groep komt er een specifiek obstakel bij, namelijk dat maar liefst  67% gelooft dat de feiten niet ernstig genoeg zijn om serieus genomen te worden door de politie.

Wil je meer lezen over deze studie en de resultaten ervan?https://www.ugent.be/nl/actueel/persbericht-onderzoek-seksueel-geweld-in-belgie

Eigen gepland onderzoek naar geweldervaring onder LGBTQIA+ personen

Op dit moment bereidt één van onze medewerkers (Aisa Burgwal) eveneens een studie voor naar geweldervaringen van LGBTQIA+ personen in België. Dit onderzoek zit momenteel in de startfase en zal per oktober gelanceerd worden. Het onderzoek meet niet enkel de ervaringen met seksueel geweld, maar polst ook naar ervaringen met verbaal en psychisch geweld, fysiek geweld, en materieel geweld (gedurende de laatste twee jaar) Per 2 oktober kan je de online vragenlijst hierover invullen (stay tuned via de socials: Facebook@GenoegEnoughAssez ; Instagram@genoeg-enough-assez ; Twitter@GeweldP) en kan je ook meedoen aan een interview of focusgroep. Een interview duurt ongeveer 1 uur en is goed voor een vergoeding van 20 euro. Interviews starten in november 2021.

Heb je interesse om deel te nemen? Contacteer dan aisa.burgwal@uzgent.be