Aandacht voor de T in LHBT-beleid op lokaal niveau

10/04/2013

Gisteren verscheen een nieuwe brochure in Nederland over wat gemeenten en lokale organisaties kunnen doen voor transgenders. Zoals iedere burger hebben transgenders te maken met voorzieningen en regels in hun gemeente. Voor een nieuw paspoort, voor uitkeringen, voor een veilige buurt of voor sportaccommodaties. De gemeente kan op deze terreinen veel voor transgenders betekenen, maar achtergrondkennis over deze groep is nodig om de juiste maatregelen te treffen. Vandaar dat MOVISIE en Transgender Netwerk Nederland (TNN) de handreiking ‘Aandacht voor de T in LHBT-beleid’ hebben geschreven.

Juul van Hoof van MOVISIE: “In de praktijk blijkt dat beleidsmakers voor emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s), weinig aandacht hebben voor transgenders. Met deze handreiking willen we hen stimuleren de gehele doelgroep van LHB én T op het netvlies te houden en écht werk te gaan maken van de T in het LHBT-beleid.”

In ‘Aandacht voor de T in LHBT-beleid’ zetten MOVISIE en TNN op een rij wat gemeenten en lokale organisaties kunnen doen om transgenders uit hun achterstandspositie te halen. Het begint met algemene achtergrondinformatie over transgenders. Wat betekent de term transgender eigenlijk? Van geslacht veranderen, hoe is dat voor transgenders? En wat is de positie van transgenders in Nederland? Daarna biedt de handreiking nuttige tips voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Hoe breng je de behoeften van transgenders in de gemeente in kaart? Wat is nodig om de veiligheid voor transgenders te verhogen? En bij welke organisaties kan je terecht voor specialistische zorg of advies?

Gratis download: http://www.movisie.nl/publicaties/transgenders-gemeente