Afscheid van Joz, Judith & Rylan: geen vaarwel, maar tot snel!

30/09/2022

Dit weekend zwaaiden we met pijn in het hart drie erg geliefde collega’s uit. Gemotiveerd, geëngageerd en getalenteerd. We zullen deze TIP-TOPPERS erg missen!

Joz Motmans stopt als coördinator bij het TIP en wordt vanaf 1 oktober algemeen coördinator van het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent). Het CSG biedt begeleiding, advies en behandeling voor mensen met seksuele moeilijkheden. Daarnaast kunnen ook kinderen, jongeren en volwassenen met vragen over genderidentiteit bij het CSG terecht, dat deel uitmaakt van het bredere genderteam. Hij legt tevens zijn engagement neer bij de UGent als professor verbonden aan de masteropleiding Gender & Diversiteit. Zo zal hij zich volledig kunnen toeleggen op het verder uitbouwen van kwaliteitsvolle warme transgenderzorg en wetenschappelijk onderzoek.

Ook collega Judith Van Schuylenbergh gaat aan de slag bij het CSG als case- en datamanager. De dataverzameling van onze studie ‘Test&Tell‘ geeft ze in alle vertrouwen door aan onze nieuwe collega Quinn Arijs. Die liep reeds stage bij ons en is dus vertrouwd met het onderzoek en onze werking. Judith werkte 7 jaar voor het TIP en hield zich voornamelijk bezig met het up-to-date houden van de website alsook project- en onderzoekswerk op allerhande thema’s zoals: sekswerk, seksuele gezondheid en suïcidepreventie.

Tot slot gaat ook Rylan Verlooy een nieuwe uitdaging aan. Zo haalde Rylan een PhD binnen aan de Universiteit Antwerpen en zal die daar werken op het thema anti-genderbeweging. Voordien hielp die Judith en Davo bij de Test&Tell studie en werd die ingezet voor vorming, administratie en projectwerk.

We willen hen met een enorm groot hart bedanken voor al hun pioniers(werk) en de mooie jaren samen!

Wil je graag weten wie op dit moment werkt voor het TIP? Hier lees je meer over ons.