Beleidskader transgenderbeleid bij de Vlaamse Overheid

27/05/2016

De Vlaamse overheid pakt de tewerkstelling van transgenders aan en werkt aan een (trans)genderbeleid. Het Transgender Infopunt screende de Vlaamse overheid als werkgever op transgender-vriendelijkheid en stelde een reeks actiepunten voor.

De juridische en maatschappelijke positie van transgenders in België zit in de top 3 in een Europese vergelijking. Toch blijkt het vinden en behouden van werk voor transgender moeilijk te zijn in België. Op vlak van tewerkstelling zijn maatregelen dus gewenst. “Het is onze verantwoordelijkheid om een gunstig klimaat te scheppen, zodat transgenders hun identiteit kunnen beleven zoals ze dat zelf wensen op de werkvloer”, zo stelt de Vlaamse Overheid. Met deze samenwerking geeft de Vlaamse overheid een duidelijk signaal dat ze investeren in het thema genderidentiteit en -expressie.

“De Vlaamse overheid pakt hiermee een belangrijk probleem aan. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt immers dat de helft van alle transgenders in België discriminatie ervaart tijdens het zoeken naar werk, en een kwart wanneer ze aan het werk zijn. België scoort hiermee het slechtste in Europa. Het mogelijke pestgedrag of de ervaren  discriminatie kan een levenslange impact hebben op het zelfvertrouwen en de arbeidsdeelname van de persoon in kwestie. Deze maatregelen zijn dus geen overbodige luxe,” zegt Joz Motmans van het Transgender Infopunt

Het TIP putte uit een brede expertise rond dit thema en goede voorbeelden uit het buitenland. Tijdens de screening van het TIP bleken er al goede praktijken aanwezig te zijn binnen de organisatie. Het digitale netwerk Overuit zorgt voor een platform waarin het onderwerp bespreekbaar is en waar collega’s hun vragen of opmerkingen kunnen meegeven aan het management. Verder zijn er richtlijnen over hoe vacatureberichten genderneutraal moet opstellen en wat genderneutrale communicatie betekent. In een recente campagne rond arbeidsmarktcommunicatie getuigt ook een transgendercollega over haar ervaring bij de Vlaamse overheid. Vorig jaar schrapte de Vlaamse overheid ‘m/v’ uit haar vacatures. Geslacht, gender, genderidentiteit en genderexpressie mogen geen rol spelen bij werving en selectie. Geen reden dus om hier naar te verwijzen. Als vervolg op deze genderneutrale maatregel zet de Vlaamse overheid nu haar genderbeleid verder en ontwikkelt initiatieven om tewerkstelling van transgenders te ondersteunen.

Belangrijke actiepunten die het Transgender Infopunt naar voor schuift, zijn het voorzien van interne opleidingen over  het thema, het voorzien van psychologische begeleiding van medewerkers in transitie en het verhelderen van de polis van de hospitalisatieverzekering. Op administratief vlak moeten officiële geslachtsveranderingen duidelijk en discreet geïmplementeerd worden, zonder gevolgen voor de transgendermedewerker en met een maximaal respect voor privacy.

“The initiative of the Flemish government is an important contribution for creating trans-inclusive workplaces. We call upon the Flemish government to now show political leadership and implement the recommendations as soon as possible. It has every reason to do so, as Belgium came third to last in trans-related employment discrimination in an EU Fundamental Rights Agency LGBT survey.”Transgender Europe

U kan het Beleidskader hier downloaden (pdf).