Berdache trekt aan de alarmbel

16/02/2017

Berdache, de vereniging voor ouders met een genderkind, ijvert met een nieuwe petitie voor snellere zorgverlening voor gendervariante kinderen. De instroom van kinderen bij het kinder- en jongeren genderteam van het UZ Gent (het enige expertisecentrum in België voor -18-jarigen) stijgt jaarlijks met 200%. Dit zorgt onder meer voor wachttijden van meer dan 6 maanden voor een intakegesprek voor psychologische begeleiding.

In oktober 2015 al, kondigde minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block aan dat er 1,17 miljoen euro zou worden vrijgemaakt voor de psychologische begeleiding van transgenders. Tot op heden heeft dit zich echter nog steeds niet vertaald in concrete maatregelen, waardoor de wachtlijsten steeds langer blijven worden. Daarom startte Berdache een petitie om NU extra aandacht en zorg voor gendervariante kinderen te vragen.

Concreet vindt Berdache het noodzakelijk dat:

  • de beloofde financiële injectie vanuit de federale overheid in het veld van transgenderzorg zeer dringend gerealiseerd wordt.
  • er op korte termijn een structurele professionele erkende dienst voor opvang en zorg voor minderjarige gendervariante kinderen en hun familie komt in UZ Gent.
  • het UZ Gent deze dienst van voldoende middelen en personeelsleden voorziet om de jaarlijkse instroom van ruim 100 nieuwe aanmeldingen te kunnen opvangen.
  • de wachttijden voor een eerste intakegesprek tot 2 weken wordt teruggebracht en de opstart voor een zorgtraject binnen de 3 maanden wordt gegarandeerd.

Teken de petitie HIER.