Resolutie in Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen

17/01/2014

Op donderdag 23 januari wordt de resolutie omtrent de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van transgenders besproken in een hoorzitting in het Vlaams Parlement.  Yves Aerts van koepelorganisatie çavaria en Joz Motmans van het Transgender Infopunt en van het Steunpunt Gelijkekansbeleid (UA) zullen een uiteenzetting houden over de maatschappelijke situatie van transgender personen. Iedereen is van harte welkom!

De resolutie richt zich met een aantal specifieke vragen en aanbevelingen tot de Vlaamse Regering. Zo vragen de indieners om zowel binnen het beleidsdomein Welzijn als binnen het beleidsdomein Gelijke Kansen de nodige aandacht te besteden aan de groep transgenders om op die manier elke vorm van discriminatie uit te sluiten en de algemene kennis over transgenderisme te vergroten. Verder wordt gewezen op de belangrijke rol die het onderwijs, het werkveld en de media kunnen spelen. Ook voor ouders van transgenders wordt speciale aandacht gevraagd.

Praktisch: de bespreking start om 10u in de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen, vergaderzaal: Antoon Van Dyck.
Meer informatie omtrent bereikbaarheid via deze link: Vlaams Parlement.