Conventie ‘transgenderzorg’ van start

16/11/2017

Het aantal personen dat hulp zoekt bij transgender zorgcentra stijgt jaarlijks, en zo ook de wachttijden. Al in haar begroting voor 2016 maakte federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) 1,17 miljoen euro vrij voor de psychologische begeleiding van transgender personen. Op 1 oktober 2017 trad de conventie ‘transgenderzorg’ in het UZ Gent in werking.

Deze conventie is een overeenkomst tussen het RIZIV en het UZ Gent/CHU Luik, en houdt in dat alle personen met een Belgische ziekteverzekering die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun genderidentiteit en/of -expressie 10 psychologische gesprekken bij een psycholoog (en indien nodig, een sociaal werker) binnen het genderteam van het UZ Gent/CHU Luik bijna kosteloos kunnen verkrijgen. Men betaalt slechts een eigen bijdrage van 1,8 euro per consult. Ook puberteitsremmers worden binnen de conventie terugbetaald. Deze conventie geldt zowel voor nieuwe aanmeldingen als voor reeds lopende begeleidingen.

Wil je meer weten over deze conventie en hoe deze regeling praktisch zal verlopen? Tijdens de workshop ‘transgenderzorg: verzekeringen en terugbetalingen’ op de jaarlijkse t-day nu zondag 19/11 wordt hier uitgebreid op ingegaan. Deze workshop wordt gegeven door Louis Liesenborghs van het RIZIV, Joz Motmans van het Transgender Infopunt, en Jasmine Rooms van het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent.