Dien je voorstel in voor werkwinkel over transfobe agressie

10/04/2013

Naar aanleiding van de recente verhoogde maatschappelijke aandacht voor gevallen van homofobe en transfobe agressie en het interfederaal actieplan van onze overheden, organiseert çavaria op zaterdag 29 juni 2013 te Brussel een congres over homofobe en transfobe agressie.

Een deel van het programma zal bestaan uit workshops waarin deelnemers kennis  omtrent het thema delen of ontwikkelen en/of waarbij ze aangespoord worden om vanuit diverse invalshoeken en sectoren samenwerkingen aan te gaan. Voor de concrete invulling van deze workshops wilt çavaria beroep doen op een breed spectrum aan organisaties en deskundigen. Daarom lanceren zij deze open oproep tot voorstellen.

Om geselecteerd te worden, nemen ze de volgende zaken in overweging bij de beoordeling van de voorstellen:

  • De workshop moet een verband tonen met de Brusselse realiteit.
  • De workshop sluit bij voorkeur inhoudelijk aan bij de hieronder beschreven thema’s.
  • De workshop duurt 1,5u en is bij voorkeur interactief.

Een aantal thema’s zullen voorrang krijgen. Deze thema’s zijn:

  • Uitsluiting en geweld: verbanden met seksisme en racisme
  • Werken aan onveiligheidsgevoelens en aan weerbaarheid
  • Pestgedrag op school en op het werk
  • De rol van de media

De voorstellen moeten ingediend zijn voor maandag 29 april. Indienen doe je via de website van çavaria: http://www.cavaria.be/oproep-werkwinkels-congres-geweld.