DiverGent scriptieprijs voor onderzoek naar suicidaal gedrag bij holebi’s en transgenders

10/01/2017

Op 9 januari 2017 hebben rector Anne De Paepe en Resul Tapmaz, schepen Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport van de Stad Gent de DiverGentprijs 2017 uitgereikt aan Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve.

Ze ontvingen de onderscheiding voor voor hun scriptie ‘Onderzoek naar het psychisch welzijn van Vlaamse holebi’s en/of transgenderpersonen’. De prijs huldigt de meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

Winnende scriptie

De winnende scriptie beschrijft het psychisch welzijn van holebi’s en transgenders in Vlaanderen. Eerder onderzoek toont immers aan dat holebi’s en/of transgenderpersonen kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van psychische problemen en zelfmoordgedachten. In hun onderzoek brengen Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve in kaart in welke mate deze doelgroep zelfmoordneigingen vertoont, en welk factoren hierbij een risico zijn of net een bescherming bieden. Op basis van de resultaten kunnen aanbevelingen geformuleerd worden om de risico’s op zelfdoding te verminderen, en de beschermende factoren te bevorderen.

De jury spreekt over een maatschappelijk zeer relevant onderzoek. Dit geldt ook rechtstreeks voor de universiteit en de stad, omdat veel holebi’s en transgenders zich pas outen eens ze aan hogeschool of universiteit gaan studeren, en/of in een grote stad terechtkomen.

De auteurs vonden ruim 1.500 mensen bereid om mee te werken aan het onderzoek – een indrukwekkend aantal voor onderzoek in het kader van een masterproef. Ook diversiteit binnen de bevraagde groep en de hoeveelheid informatie die uit het onderzoek werd gehaald, maakte indruk op de jury. In de scriptie worden concrete beleidsaanbevelingen en uitdrukkelijke voorstellen voor toekomstig onderzoek geformuleerd. De studie was een samenwerking tussen het Vlaams Expertisecentrum suicidepreventie (VLESP, prof. dr; Gwendolyn Portzky) en het Transgender Infopunt (prof. dr. Joz Motmans). De studie zal nu ook in Schotland en in Nederland worden uitgevoerd om de Belgische resultaten internationaal te kaderen.

Prijs DiverGent

De jaarlijkse DiverGent werd voor de tweede maal uitgereikt. Deze prijs is een samenwerking van Stad Gent en de Universiteit Gent waarbij ze de handen in elkaar slaan voor de meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.  De prijs is een waardering en erkenning voor het werk dat UGent-studenten realiseren op vlak van reflectie over gender, diversiteit en identiteit in een steeds veranderende wereld.

Een jury van 15 personen, bestaande uit professoren en onderzoekers uit zeer verschillende disciplines, beleidsmedewerkers van Stad Gent en de UGent, redactieleden van tijdschriften en externe experts, koos uit 29 sterke kandidaturen uiteindelijk drie laureaten.

Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve, beiden afgestudeerd als Master in de Gezondheidsvoorlichting en –bevordering aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, ontvingen als winnaar een cheque van 500 euro als hoofdprijs van de DiverGent scriptieprijs.

Jasmien Van der Sype, master in de Rechten aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, en Lore Goovaerts, master in de Geschiedenis aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, kregen allebei een eervolle vermelding en een attentie.

De drie laureaten komen in aanmerking voor publicaties; van een Engelstalig artikel bij het Journal of Diversity and Gender Studies (DiGeSt) en bij het Nederlandstalige tijdschrift Samenleving en Politiek. Een mooie kans voor de laureaat maar ook een manier om een maatschappelijk relevant onderzoek bij een breder publiek bekend te maken.

Bron: UGent, 9/1/2017 / eigen berichtgeving

.