Een strijdplan tegen transfobie

21/05/2013

Op 17 mei hebben de federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten een interfederaal actieplan ter bestrijding van homofobe en transfobe discriminaties voorgesteld. Dit plan bevat een hele reeks aanbevelingen die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen had geformuleerd voor de minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet. Het Instituut wordt aangeduid als een van de verantwoordelijke instanties voor de opvolging ervan.

Ernstige discriminaties van transgender personen

In het kader van zijn opdracht tot het bijstaan van slachtoffers van discriminaties op grond van geslacht, ontvangt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen regelmatig klachten van transgender personen. In 2012 maakten deze klachten bijna 11% uit van het totaal aantal ontvangen klachten bij het Instituut.

Gezien het aantal transgender personen in België op een 1000-tal wordt geschat, kan hieruit afgeleid worden dat zij bijzonder vaak geconfronteerd worden met discriminatie op basis van geslacht. “Hoewel transgender personen een minderheid vormen onder de bevolking, zijn ze vaker het slachtoffer van discriminaties op grond van geslacht en bovendien van meer ernstige vormen”, verklaart Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Deze steeds zeer ernstige discriminaties worden vastgesteld in alle domeinen: werk, onderwijs, de media, de sociale zekerheid, goederen en diensten, enz.”

Een aantal maatregelen uit het plan

Een van de maatregelen van het plan betreft een juridisch advies dat het Instituut zal vragen in verband met transgender personen en verzekeringen. De doelstelling hierbij is het verbeteren van de bescherming van transgender personen op het vlak van goederen en diensten. De klachten die bij het Instituut worden ingediend wijzen er immers op dat transgenders geconfronteerd worden met discriminaties door verzekeringsfirma’s in bepaalde terugbetalingen, toegang tot verzekeringen of de te betalen premies.

Verder zal het Instituut een advies uitbrengen over de ontwikkeling van een aanvullend identiteitsdocument dat de authenticiteit van de dubbele identiteit bevestigt, om te vermijden dat transgenders in transitie of travestieten het slachtoffer worden van discriminaties of misverstanden omdat de geslachtsvermelding op hun identiteitsbewijs niet overeenkomt met hun uiterlijk. Dit advies staat nog los van de andere problemen met administratieve documenten waarmee transgender personen geconfronteerd worden en die eveneens om een oplossing vragen.

Aangezien de strijd tegen discriminaties via informatie en sensibilisering gebeurt, zal het Instituut ook, met de hulp van andere betrokken partijen, meewerken aan de opleiding van de politiediensten over het omgaan met transgender personen.

De volledige perstekst kan u hier nalezen: Persbericht 17 mei 2013.