Een warm ‘dank je wel’ aan al onze vrijwilligers!

05/12/2019

Naar aanleiding van de internationale dag van de vrijwilliger, 5 december, wil het TIP en CAW Oost-Vlaanderen hun ervaringsdeskundigen in de bloemetjes zetten. In samenwerking met Trefpunt Zelfhulp vzw werden sinds 2017 een twintigtal partners en ex-partners van trans personen opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Intussen werden zij gematcht aan meer dan veertig hulpvragende (ex-)partners. Deze één-op-één gesprekken zijn bijzonder waardevol: “Het deed zoveel deugd te praten met iemand die me echt begrijpt. Ik kan er met haar veel gemakkelijker over praten dan met mijn vriendinnen. Ik hoef niets uit te leggen. We hebben aan twee woorden genoeg. Haar verhaal heeft mij hoop en kracht gegeven.”

In 2018 werden ook zeven ouders opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Dit betekent dat ouders, naast Berdache België, ook beroep kunnen doen op één van de ervaringsdeskundigen, indien men nood heeft aan een babbel.

Eind 2019 werden 5 (ex-)partners van trans personen opgeleid tot gespreksbegeleiders om de praatavonden voor partners zelfstandig te begeleiden. Ook deze mensen verdienen een warm dank je wel! Dankzij hun motivatie en inzet kunnen de praatavonden blijven bestaan.

Bedankt aan iedereen die zijn steentje bijdraagt om anderen emotioneel te ondersteunen. Verbinding met andere mensen blijft ondanks deze individualistische maatschappij, hetgeen waar we allemaal op zoek naar zijn.

Ben je ouder of (ex-)partner en heb je nood aan een babbel? Lees er meer over als ouder of als partner.