EU LGBT survey: resultaten voor transgenders in België

21/05/2013

Op 17 mei jl. werden de resultaten van de Europese LGBT survey gepresenteerd, waar meer dan 93.000 holebi’s en transgender personen (LGBT) aan deelnamen. Voor het eerst werden data verzameld in alle EU-lidstaten en Kroatië, over de ervaringen van LGBT’s met discriminatie en geweld. Respondenten werden gevraagd naar hun ervaringen met discriminatie, geweld en intimidatie op het werk, in het onderwijs, in de gezondheidszorg, bij sociale dienstverlening en op openbare plekken als cafés en restaurants, banken en winkels. Het onderzoek werd georganiseerd door de Fundamental Rights Agency (FRA), op verzoek van de Europese Commissie.

Hoewel de gegevens niet representatief zijn voor alle LGBT’s in de EU, vormen de deelnemers een zeer grote groep, en gaat het hier om de veruit grootste verzameling empirische informatie over dit onderwerp in Europa tot nu toe. De data voor alle vragen en deelgroepen zijn toegankelijk via de website van de FRA.

Vooral voor transgender personen is het voor vele EU-lidstaten de eerste keer dat er data voorhanden zijn. Heel veel data zelfs. Wij geven hier een overzicht van de belangrijkste resultaten van enkel de transgender onderwerpen en voor de transgender respondenten uit België. Tussen haakjes staat het gemiddelde cijfer voor de gehele LGBT groep in België.

Het leven van elke dag in België

 • 16% vindt dat beledigend taalgebruik over holebi’s en/of transgenders door politici vaak tot zeer vaak voorkomt (10%);
 • 85% vindt dat toevallige grapjes over holebi’s en/of transgenders vaak tot zeer vaak voorkomen (74%);
 • 49% vindt dat publieke uitingen van haat of afkeer ten aanzien van holebi’s en/of transgenders vaak tot zeer vaak voorkomen (34%);
 • 50% meent dat intimidatie of aanvallen ten aanzien van holebi’s en/of transgender vaak tot zeer vaak voorkomen (35%);
 • 40% vindt dat het vaak tot zeer vaak voorkomt dat publieke figuren uit de politiek, sport, enz. open zijn over hun holebi en/of transgender zijn (59%);
 • 20% vindt dat de positieve maatregelen voor het bevorderen van de respecteren van de mensenrechten van transgenders redelijke tot zeer wijdverspreid zijn (38%).

Discriminatiegevoelens in België

In het algemeen voelde 36% van de Belgische transgender respondenten zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd of lastig gevallen in België omwille van het gezien worden als transgender.

Percentage transgenders die zich de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd voelden (tussen haakjes % voor de gehele LGBT groep in België):

 • 54% bij het solliciteren (12%);
 • 54% op het werk (15%);
 • 11%  bij het zoeken van een appartement of woning om te kopen of te huren (9%);
 • 15% door personeel in de gezondheidszorg (8%);
 • 15% door personeel van sociale instanties (6%);
 • 17% bij onderwijspersoneel (11%);
 • 17% in de horeca (15%);
 • 24% in een winkel (7%);
 • 9% door een bank of verzekeringsmaatschappij (2%);
 • 16% in een sport of fitness club (8%);
 • 28% bij het tonen van officiële identiteitsdocumenten (4%).

Slechts 18% van de transgenders meldde het meest recente incident. Daarmee doen de transgenders echter wel het vaakst melding in vergelijking met de totale groep respondenten uit België: het gemiddelde voor de LGBT groep ligt op 12%. De redenen voor het niet melden werden als volgt vernoemd (in dalende trend, en met % voor de gehele LGBT groep in België tussen haakjes):

 • 57% denkt dat er niets zou gebeuren of veranderen (58%);
 • 43% vindt het niet de moeite – het gebeurt de gehele tijd (54%);
 • 40% denkt dat het incident niet serieus zou genomen worden (34%);
 • 34% vindt het melden teveel gedoe en heeft geen tijd (29%);
 • 28% weet niet hoe te melden of waarheen (23%);
 • 24% wil de seksuele oriëntatie of genderidentiteit niet kenbaar maken (23%);
 • 19% is te emotioneel of van de kaart (9%);
 • 14% heeft het zelf opgelost (ev. met hulp van vrienden of familie) (14%);
 • 10% heeft angst voor intimidatie door de dader(s) (13%);
 • 12% geeft nog andere redenen op (10%).

Geweld op en intimidatie van transgenders in België

Transgenders rapporteren enorm vaak geweld en/of intimidatie (% voor de gehele LGBT groep in België tussen haakjes):

 • 47% vermijdt bepaalde plaatsen of locaties uit angst beledigd, aangevallen of bedreigd te worden omdat men holebi en/of transgender is (54%);
 • 60% is persoonlijk geïntimideerd door iemand of door een groep op een manier die hen werkelijk ergerde, beledigde of ontzet deed voelen (47%);
 • 35% is in de laatste vijf jaar fysiek/seksueel aangevallen of bedreigd met geweld, thuis of ergens anders (26%);
 • 43% werd in de afgelopen 12 maanden minstens drie keer fysiek/seksueel aangevallen of bedreigd met geweld, thuis of ergens anders (30%); voor 24% gebeurde dat in de afgelopen 12 maanden zelfs 5 keer of meer  (14%);
 • 63% werd in de afgelopen 12 maanden minstens drie keer lastig gevallen (51%); voor 41% gebeurde dat in de afgelopen 12 maanden zelfs 5 keer of meer (29%).