Europees Parlement stemt voor het opnemen van LGBTI rechten in de EU Gender Equality Strategy

10/06/2015

Gisteren heeft het Europese Parlement (EP) gevraagd om in de toekomstige “EU gender equality strategy” de rechten van LGBTI op te nemen. Het huidige “plan voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen” loopt eind dit jaar af. Ondanks heel wat weerstand uit conservatieve hoek, werd het rapport goedgekeurd waarin het Parlement haar input geeft voor een “strategie voor gendergelijkheid” voor de periode 2016-2020.

Het rapport omvat voor LGBTI personen enkele belangrijke punten :

  • Het EP vraagt om de volledige juridische erkenning van de verkozen genderidentiteit te regelen, een belangrijk punt voor trans en intersekse personen (par. 24) en om te werken aan een volledige depathologisering van trans identiteiten, ook deze voor kinderen (par. 52);
  • Het EP vraagt een inclusieve definitie van families, dus inclusief families met een LGBT ouder, in wetgeving betreffende arbeid alsook in familiaal recht (par. 31);
  • Het EP vraagt dat de Commissie vooroordelen t.a.v. LGBTI personen in het onderwijs aanpakt (par. 61).

Bovendien herhaalt het EP hun vraag om een aparte strategie voor LGBTI rechten aan te nemen. Ulrike Lunacek MEP, Co-President van de Intergroup on LGBTI Rights, zegt: “The message of the Parliament is clear: It is time for the Commission to take leadership on gender equality and LGBTI rights.”

Bron: EP Intergroup on LGBTI Rights