Europees Parlement wil transfobie in de EU verbieden

19/03/2013

Het Europees Parlement heeft op 14 maart 2013 een niet-bindende resolutie aangenomen over het versterken van de strijd tegen racisme, xenofobie en haatmisdrijven. Deze tekst roep de Europese Commissie op om homofobie en transfobie toe te voegen aan de lijst van de verboden gronden in de Europese regelgeving.

Sinds de ‘Framework Decision’ in 2008 voorziet de Europese Unie in specifieke en hogere straffen voor racistische en xenofobe uitspraken en misdaden. Deze maatregels zijn nu in alle 27 lidstaten en Croatië van kracht. Het Europees Parlement heeft in het verleden reeds verschillende keren opgeroepen om in de nieuwe versie van dit Framework -die dit jaar wordt gepland- ook homofobie en transfobie op te lijsten.

Raül Romeva i Rueda MEP, Vice-President van de LGBT Intergroup van het Europese Parlement, stelt: “Lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgender personen krijgen te maken met dezelfde type van bedreigingen, geweld en misdrijven in heel Europa. Racistische en xenofobe misdrijven verdienen specifieke straffen, maar hetzelfde geldt voor homofobe en transfobe misdrijven: zij treffen de ganse groep, en niet enkel een individu”.

Ook in België werd er reeds werk gemaakt van de verhoogde straffen indien een misdrijf een homofoob of transfoob karakter heeft. Het interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld voorziet om in de toekomst ook genderexpressie en genderidentiteit toe te voegen aan de verschillende antidiscriminatieregelgevingen, zowel federaal als op het niveau van de gemeenschappen en gewesten. Hierna zullen deze nieuwe discriminatiegronden worden doorgetrokken naar de recente wet op de strafverzwaring.