Europese bijeenkomst voor juristen

12/07/2017

TGEU, de Europese koepelorgansatie, organiseert van 7-8 september in Berlijn haar 4de bijeenkomst voor juristen uit Europa.

Juristen uit heel Europa zullen samenkomen om hun ervaringen met rechtszaken voor nationale en internationale rechtbanken te delen, bestaande tekorten in de juridische bescherming van transpersonen te identificeren en te analyseren en te bespreken hoe deze leemten kunnen worden ingevuld door middel van ‘strategische rechtszaken’. Het seminar biedt tevens de gelegenheid om informatie te delen over relevante juridische en niet-juridische ontwikkelingen op het gebied van transrechten. Het seminar van dit jaar zal zich richten op de discriminatie van transpersonen in de toegang tot goederen en diensten en werkgelegenheid, inclusief kruispunten die meer dan één discriminatiegrond hebben. Andere relevante problemen zullen worden bepaald op basis van de belangen en behoeften van de aanvragers.

Het seminarie is relevant voor alle advocaten die gespecialiseerd zijn in discriminatiewetgeving op nationaal niveau in heel Europa, geïnteresseerd of ervaren in het ondersteunen van trans klachten, alsmede advocaten die ervaring hebben met het aangaan van trans-aangelegenheden meer in het algemeen voor nationale en/of regionale rechtbanken. Kandidaatstellingen van deelnemers aan eerdere seminaries van TGEU zijn ook welkom.

Plaatsen voor het seminarie zijn beperkt en potentiële deelnemers worden gevraagd een online aanvraagformulier in te vullen (zie hier) waarin zij hun ervaring en motivatie voor het bijwonen van het seminarie kunnen toelichten. Deadline voor kandidaatstelling is 28 juli 2017.

TGEU zal de accommodatie en reiskosten in verband met het bijwonen van het seminarie op zich nemen. Informatie over de locatie en het programma zal later worden verstrekt. De geselecteerde kandidaten zullen worden gevraagd hun reis naar Berlijn te regelen zodat ze op 6 september aankomen en niet eerder dan 9 september vertrekken. U kan me al uw vragen terecht bij  Richard (richard@tgeu.org). 

Zie ook: http://tgeu.org/call-legal-practitioners-seminar-2017/