Europese TRANSFORM project: Engelstalige zorgwebsite

17/06/2021

Het TIP is partner in het Europese TRANSFORM-project (TRANSFORM: raising standards of health care service provision for LGBTIQ people).
We trainden in 2020 samen met het genderteam van het UZ Gent 80 huisartsen en 25 hulpverleners van de spoedafdelingen in Malta en Gozo. Daarnaast hielpen we Malta bij de actualisering én Engelstalige vertaalslag van onze eigen website voor hulp- en zorgverleners: www.transgenderzorg.be. De Engelse website www.transhealth.gov.mt wordt vandaag gelanceerd.
De bedoeling is om hier bij ons, maar ook wereldwijd, hulp- en zorgverleners warm te maken om te werken aan de verbreding van de zorg en hen te voorzien van tips rond het aanbieden van een transvriendelijk onthaal.